Detta är en gammal händelsesida om Smittskyddsläkare som startade 6 nov 2014

Smittskyddsläkare

I landets 18 landsting och två regioner finns det smittskyddsläkare som ansvarar för smittskyddet regionalt. Att kontrollera och spåra smitta är en viktig uppgift.
Publicerades

 

I landets 18 landsting och två regioner finns det smittskyddsläkare som ansvarar för smittskyddet regionalt. Att kontrollera och spåra smitta är en viktig uppgift.

Landstingets smittskyddsläkare svarar för samordningen av regionens pandemiberedskap och arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar.

Smittskyddsläkarna övervakar smittsamma sjukdomar och spårar smittor. Dessutom ger smittskyddsläkarna allmänheten råd och upplysningar i smittskyddsfrågor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Här hittar du länkar till smittskyddsläkarna i din region:

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Gotland

Jämtlands läns landsting

Kalmar läns landsting

Landstinget Blekinge

Landstinget i Dalarna

Landstinget Gävleborg

Landstinget Halland

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Värmland

Landstinget i Östergötland

Landstinget Kronoberg

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västmanland

Norrbottens läns landsting

Region Skåne

Stockholms läns landsting

Västerbottens läns landsting

Västra Götalandsregionen

Örebro läns landsting