Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Detta är en gammal händelsesida om Socialstyrelsen som startade 6 nov 2014

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har ansvar för att samordna smittskyddsarbetet i Sverige och är kontaktpunkt i det internationella samarbetet i smittskyddsfrågor inom EU och WHO. Socialstyrelsen rapporterar också till regeringen.
Publicerades

Socialstyrelsen har ansvar för att samordna smittskyddsarbetet i Sverige och är kontaktpunkt i det internationella samarbetet i smittskyddsfrågor inom EU och WHO. Socialstyrelsen rapporterar också till regeringen. 

Läkemedelslager i beredskap

Sverige har beredskapslager av så kallade antiviraler, läkemedel som används för behandling av influensa för utsatta grupper och som också skyddar mot smitta. Socialstyrelsen ser över hur mycket läkemedel som finns och hur medlen kan fördelas och distribueras. Socialstyrelsen uppdaterar regeringen med information om beredskapslagren.

Beredskap dygnet runt

Socialstyrelsen har en tjänsteman i beredskap (TIB), som landstingen, myndigheter eller andra organisationer kan kontakta dygnet om, året runt. Socialstyrelsen arbetar med krisberedskap inom hälso- och sjukvård, smittskydd, hälsoskydd och socialtjänst och deltar i internationellt arbete på området.

Samarbete stärker smittskyddet

Socialstyrelsen har genom sin smittskyddsenhet ett samordnande ansvar för människors skydd mot smittsamma sjukdomar. Här samarbetar Socialstyrelsen med en rad aktörer. De två viktigaste är Smittskyddsinstitutet och landstingen.
Socialstyrelsen tar fram underlag för bedömning av rekommendationer kring resor i samband med internationella utbrott av smittsamma sjukdomar. Underlaget går till Utrikesdepartementet, UD, som sedan beslutar om eventuella rekommendationer.

Mer information hos Socialstyrelsen