Detta är en gammal händelsesida om Cryptosporidium: Förorenat vatten i Jämtland 2010-2011 som startade 1 nov 2010

Cryptosporidium: Förorenat vatten i Jämtland 2010-2011

Detta är en arkiverad sida om det förorenade vattnet i Östersund 2010-2011. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

I slutet av november 2010 upptäcktes tarmparasiten Cryptosporidium i det kommunala dricksvattnet i Östersund med omnejd. Parasiten gjorde att flera tusen personer fick magsjuka. De boende i Östersund blev tvungna att koka sitt vatten innan det användes till mat, dryck och tandborstning. 

Utbrottet av tarmparasiten orsakades troligtvis av att avloppsvatten kommit in i dricksvattennätet via Storsjön.

Tarmparasiten Cryptosporidium upptäcktes även i dricksvattnet i delar av Åre.

Kommunen fick installera ett UV-filter i vattenverket för att bli av med parasiten. Den 18 februari 2011 meddelade Östersunds kommun att det kommunala vattnet var rent igen.