Detta är en gammal händelsesida om Jordbävningen i Haiti 2010 som startade 12 jan 2010

Jordbävningen i Haiti 2010

Detta är en arkiverad sida om jordbävningen i Haiti, som inträffade den 12 januari 2010. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

Jordbävningen som drabbade Haiti hade en magnitud av 7.0 på richterskalan. FN kallade katastrofen en av de värsta i organisationens historia.

På den här sidan kan du kan du läsa mer om svenska myndigheters arbete för jordbävningsdrabbade Haiti.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB, som tog över Räddningsverkets uppgifter 1 januari 2009, har bland annat till uppgift att snabbt kunna skicka iväg hjälpinsatser vid katastrofer. MSB hade personal och materiel på plats i Haiti och byggde ett läger med allt från egna el- och vattenverk till kontor, boende och storkök för FN-personal. Lägren var tänkt att vara självförsörjande för att inte hjälparbetarna ska belasta Haitis knappa resurser.

MSB stöttade även Haiti i återuppbyggnaden genom att skicka experter inom sanitet, miljö och avfallshantering.

Sida

Myndigheten Sida fördelade pengar till olika svenska insatser:

  • FN:s humanitära appell för de olika organisationernas arbete 
  • Svenska Kyrkans katastrofarbete
  • Röda Korset för att nå de värst drabbade
  • MSB för den pågående insatsen
  • en lokal FN-ledd fond för naturkatastrofer
  • Rädda Barnen.

Utrikesdepartementet

Sverige har en honorärkonsul på Haiti. I övrigt sköts förbindelserna via kansliet för Stockholmsbaserade ambassadörer.

Försvarsmakten

Försvarsmaktens transportflyg C 17 fraktade personal från MSB till Haiti. Planet ingår i ett samarbete där Sverige och tolv andra länder gemensamt äger och utnyttjar tre plan. Försvarsmakten ställde också sina egna transportplan till förfogande för insatser i Haiti.

Taggar för denna sida: