Detta är en gammal händelsesida om Översvämningarna i Pakistan 2010 som startade 18 nov 2010

Översvämningarna i Pakistan 2010

Detta är en arkiverad sida om översvämningarna som drabbade Pakistan hösten 2010. Sidan uppdateras inte längre. På den här sidan kan du läsa mer om svenska myndigheters arbete och vilka hjälporganisationer som deltagit i biståndsarbetet.
Uppdaterades

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har bland annat till uppgift att snabbt kunna skicka iväg hjälpinsatser vid katastrofer. Till Pakistan har MSB bland annat skickat vattenreningsanlägningar och vattentekniker, för att hjälpa de drabbade att få drickbart vatten.

Sida

Myndigheten Sida fördelar pengar till olika hjälpinsatser i Pakistan. Bland annat till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, FN:s flyktingorgan UNHCR, barnfonden UNICEF, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och PLAN Sverige.

Stödet ska ge bland annat tillfälliga bostäder och tält, tillgång till rent dricksvatten och mat och kläder till barn.

Utrikesdepartementet

Svenska UD följer situationen kontinuerligt. I Pakistan har Sverige sin ambassad i huvudstaden Islamabad.

Taggar för denna sida: