Detta är en gammal händelsesida om Hälsa och sjukvård som startade 7 nov 2014

Hälsa och sjukvård

Det fanns inget som tydde på en ökad risk för människors hälsa på grund av det moln av aska som drev in över Sverige efter vulkanutbrottet på Island. Men partiklar från askmolnet kunde irritera luftvägarna även om man inte såg dem.
Publicerades

Partiklarna från vulkanens aska befann sig mycket högt upp i luften, på mellan 3 000 och 10 000 meters höjd. Först vid ökade nivåer av partiklar i markplan var det risk att människors hälsa påverkades.


Socialstyrelsen bedömde att det inte fanns någon risk finns för människors hälsa men följde utvecklingen noga.

I den mån aska överhuvudtaget föll ner i Sverige var det i ytterst små mängder och i väldigt utspädd form.

Informationen kommer från Socialstyrelsen, 1177 och Sveriges Geologiska Undersökning.