Detta är en gammal händelsesida om Fukushima: Händelserna i Japan 2011 som startade 11 mar 2011

Fukushima: Händelserna i Japan 2011

Detta är en arkiverad sida om jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan i Japan våren 2011. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

Många människor dog, skadades eller blev hemlösa efter jordskalvet och tsunamin i nordöstra Japan den 11 mars.  Det största skalvet uppmättes till 9,0 på richterskalan och ledde till en tsunami som orsakade omfattande skador. Det fanns inga uppgifter om att svenskar kommit till skada eller saknades.

Tsunamin ledde till problem med strömförsörjningen vid kärnkraftverket i Fukushima, och därmed även kylningen av reaktorerna. Explosioner inträffade i reaktorerna och flera radioaktiva utsläpp skedde.

Japans kärnkraftmyndighet NISA klassade kärnkraftsolyckan till en sjua, den högsta nivån på den internationella skalan. Det är samma nivå som Tjernobylolyckan. Två månader efter jordbävningen bekräftade japanska kärnkraftsföretaget TEPCO att det var en härdsmälta som inträffade vid reaktor 1 i Fukushima. Eventuellt inträffade härdsmältor även i de andra reaktorerna i kärnkraftverket.

Bara väldigt låga och helt ofarliga nivåer av radioaktiva ämnen från kärnkraftsolyckan nådde Sverige.

Läget vid kärnkraftverket i Fukushima kommer att vara fortsatt allvarligt för en lång tid framöver, förmodligen flera år. 

För en mer detaljerad sammanfattning av händelserna, se sidan "Bakgrund".

Svenska myndigheters hantering

Utrikesdepartementet (UD) avrådde i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten svenskar från resor till Japan och delar av Japan. För aktuella reseavrådanden för Japan, se reseinformationen från Sveriges ambassad i Tokyo. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderade svenskar i Japan att ta jodtabletter för att skydda sig mot radioaktiv strålning. Jodtabletterna fanns att hämta på Sveriges ambassad i Tokyo.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bidrog med en sök- och räddningsexpert. MSB bidrog även med en IT-expert, som deltog i ett EU-team som skickades till Japan. Deras uppgift var att på plats koordinera det internationella hjälparbetet.