Detta är en gammal händelsesida om Sveriges strålskyddsberedskap som startade 6 nov 2014

Sveriges strålskyddsberedskap

Om det sker en olycka eller ett haveri på en kärnteknisk anläggning, till exempel ett kärnkraftverk, kan konsekvenserna bli väldigt allvarliga. Därför arbetar många myndigheter och andra aktörer med säkerheten.
Publicerades

På ett kärnkraftverk kommer säkerheten alltid i första hand för att skydda personalen, allmänheten och miljön. Verken är byggda så att det bara är små mängder radioaktiva ämnen som släpps ut till omgivningen. Alla kärntekniska anläggningar som till exempel kärnkraftverk, bränslefabriker och avfallsförvaring skyddas extra noga mot olika angrepp och sabotage som skulle kunna leda till en olycka.

Om det skulle inträffa en störning eller ett haveri i en svensk kärnteknisk anläggning skickas varningslarm till de människor som bor eller arbetar i närheten. Myndigheterna arbetar sedan efter särskilda rutiner som de har övat på i förväg.