Detta är en gammal händelsesida om Utbrott av ehec-smitta 2011 som startade 12 maj 2011

Utbrott av ehec-smitta 2011

Den 26 juli 2011 förklarade den tyska smittskyddsmyndigheten att utbrottet av ehec var över. Detta är en arkiverad sida om utbrottet. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

I maj drabbades Tyskland av ett större utbrott av magsjukebakterien ehec. Många har blivit allvarligt sjuka, bland annat svenskar som rest i norra Tyskland. I juni rapporterades ett svenskt fall utan någon känd koppling till Tyskland. Fall har även rapporterats från Frankrike.

Från början trodde myndigheterna att groddar låg bakom ehec-utbrotten i Tyskland och Frankrike. Senare framkom det att det var ett parti bockhornsklöverfrön som låg bakom utbrottet. Hittills har två leveranser av dessa frön nått Sverige. Risken för att konsumenter i Sverige ska drabbas av smittan bedöms dock som mycket liten.

Ehec (Enterohemorragisk E. coli) är en bakterie som kan finnas i tarmarna hos människor, kor, får och getter. Smittan sprids av förorenade livsmedel, vatten, djur eller av andra människor. Efter en till tio dagar drabbas man av magsmärtor och diarréer som ofta är blodiga.

Sjukdomen läker oftast ut av sig själv men en del drabbade kan få en följdsjukdom som kallas HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom). Den kan i värsta fall förstöra njurarna och leda till dödsfall.
Smitta mellan människor förekommer och bakterien kan spridas till familjemedlemmar. Förhindra vidare spridning av smittan genom noggrann handtvätt efter toalettbesök och god livsmedelshygien.