Detta är en gammal händelsesida om Vulkanutbrottet i Grimsvötn som startade 21 maj 2011

Vulkanutbrottet i Grimsvötn

Det här är en arkiverad sida om utbrottet i vulkanen Grimsvötn på södra Island, som fick ett utbrott den 21 maj. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

När vulkanutbrottet startade hade de seismiska stationerna på Island registrerat en förhöjd aktivitet i Vatnajökullområdet under flera dygn. Det isländska meteorologiska institutet kunde varna för att ett utbrott var på gång, så att flygtrafiken över Atlanten kunde omdirigeras i god tid.

När vulkanen fick sitt utbrott började ett askmoln spridas över delar av Europa. Askan påverkade flygtrafiken i Europa, dock inte i lika stora omfattning vid Eyjafjallajökulls utbrott ett år tidigare.

För svensk del orsakade askmolnet några inställda och försenade flyg i delar av Sverige i några dagar.

Det isländska meteorologiska institutet meddelade den 25 maj att det inte längre kommer någon aska ur vulkanen och att ingen ny askplym förväntas. Vulkanen hade alltså slutat producera aska mindre än en vecka efter utbrottet. 

Svenska myndigheters hantering

För att få aktuell information om läget kunde allmänheten ta del av svenska och internationella myndigheters och organisationers information.

Transportstyrelsen beslutade om vilka begränsningar i flygtrafiken som skulle gälla när askan från vulkanutbrottet kom in i svenskt luftrum. Beslutet innebar att flygningar då förbjöds i områden med den högsta koncentrationen av aska. I områden med mellanhög koncentration och låg koncentration fick flygningar genomföras om flygbolagen hade tagit fram säkerhetsbedömningar som godkänts av Transportstyrelsen.