Detta är en gammal händelsesida om Ansvariga myndigheter som startade 6 nov 2014

Ansvariga myndigheter

Detta är en arkiverad sida som användes under vulkanutbrotteti Grimsvötn på Island 2011. Sidan uppdateras inte längre.
Publicerades

När något oväntat uppstår fortsätter myndigheterna att ansvara för sina vanliga uppgifter och områden. De har särskilda rutiner för att hålla varandra informerade om läget och följer läget dygnet runt. Här beskrivs hur några av de myndigheter som hanterar effekterna av askmolnet arbetar.

(Länkarna nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Jordbruksverket

Ansvarar för en god djurhälsa och ett friskt jordbruk. I händelse av nedfall av något främmande ämne, ska Jordbruksverket utfärda rekommendationer och ge råd.

Mer om Jordbruksverkets ansvar

Kommunerna

Din kommun är den myndighet som i första hand har ansvar för dig som medborgare. En av kommunens uppgifter är att omfördela och prioritera sjukvårdsresurser under en kris och att informera de som bor i kommunen om vad som händer.

Sök din kommun för mer information

Livsmedelsverket

Ansvarar för att vi har säkra livsmedel och god tillgång till friskt vatten. Livsmedelsverket har ett övergripande ansvar för kriser inom dessa områden.

Mer om Livsmedelsverkets ansvar

Luftfartsverket

Ansvarar för att flygtrafiken i svenskt luftrum fungerar på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. Flygledarna ser till att flygplanen inte kolliderar med varandra eller något annat hinder i luften eller på marken.

Mer om Luftfartsverkets ansvar

Länsstyrelserna

Geografiskt områdesansvarig myndighet för krishantering på regional nivå. Vid kris som berör flera sektorer samtidigt ska länsstyrelserna verka för samordning av olika aktörers åtgärder och information om händelseförlopp och konsekvenser.

Hitta din länsstyrelse för mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ansvarar för att samordna andra myndigheters arbete och information före, under och efter kriser. MSB ska också bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser och se till att informationen till allmänhet och media samordnas, bland annat via denna sida (Krisinformation.se).

MSB:s webbplats

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ansvarar för övervakning av miljötillståndet i samband med luftföroreningar i den yttre miljön. Naturvårdsverket arbetar alltid för att människan och allt annat levande ska ha en bra livsmiljö nu och i kommande generationer.

Mer om Naturvårdsverkets ansvar

SMHI

Ansvarar för att leverera väder- och klimatprognoser dygnet runt. SMHI samarbetar dagligen med myndigheter och organisationer både i och utanför Sverige. SMHI:s motsvarighet i Storbritannien, Met Office, har ansvaret för att göra prognoser på askmolnens utbredning.

Mer om SMHI:s ansvar

Socialstyrelsen

Ansvarar för människors hälsoskydd och bedömer hälsorisker. Hjälper landstingen och andra myndigheter med råd, rekommendationer och experthjälp. Socialstyrelsen samverkar också med andra nordiska länder genom att utbyta information om händelsen och vidtagna åtgärder.

Mer om Socialstyrelsens ansvar

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten.

Mer om SGU:s ansvar

Swedavia

Har som huvuduppgift är att äga, driva och utveckla statens flygplatser för civil luftfart. Swedavia äger, driver och utvecklar 14 flygplatser, bland annat Landvetter och Arlanda.

Mer om Swedavias ansvar

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen följer situationens utveckling. Som tillståndsmyndighet för Luftfartsverket (flygtrafiktjänsten) följer myndigheten Luftfartsverkets arbete. Rent formellt är det Transportstyrelsen som fattar en form av rambeslut om restriktionsområden i luftrummet. Luftfartsverket verkställer beslutet och uppdaterar informationen om vilka delar av det svenska luftrummet som är öppna/stängda.

Transportstyrelsens webbplats