Detta är en gammal händelsesida om Fakta Grimsvötn som startade 6 nov 2014

Fakta Grimsvötn

Grímsvötn är ett vulkanområde med flera insjöar som ligger under glaciären Vatnajökull på södra Island.
Publicerades

Grimsvötn är den vulkan på Island som oftast har utbrott, vilket innan utbrottet i maj 2011 senast skedde 2004. Vulkanutbrott i Grímsvötn orsakar ofta kraftiga floder av smältvatten söder om glaciären men ingen större smältvattenflod väntas nu.

Det vulkaniska system som Grímsvötn tillhör har haft cirka 70 utbrott sedan 870 eKr. Det absolut största var utbrottet i Laki 1783 som orsakade stor förödelse både på Island och i Europa. Det utbrottet producerade 14 kubikkilometer lava, stora mängder fluorgas och svaveldioxid som tillsammans med askan förmörkade Europa i månader.

Hälften av den isländska boskapen dog till följd av förgiftning och den efterföljande hungersnöden gjorde att närmare 25 procent av befolkningen omkom.