Kommunernas information om händelserna

Detta är en arkiverad sida som handlar om kommunernas och andra myndigheters ansvar och information om oroligheterna 2013. Sidan uppdateras inte längre.
Publicerades

Det är till kommunerna du i första hand vänder dig för hjälp eller information i samband med händelser som exempelvis social oro. Kommunerna ansvar till exempel för räddningstjänst, offentliga lokaler som skolor, POSOM-grupper med mera. Polis och andra myndigheter spelar också en viktig roll i arbetet med att upprätthålla ordning och säkerhet. Till polisen vänder man sig för att rapportera ett brott eller om man har tips som kan förhindra brott.

(Brutna länkar har tagits bort av tillgänglighetsskäl)

Botkyrka kommun om krishantering

Göteborg stad om säkerhet och beredskap

Haninge kommun om trygghet

Huddinge kommun om krisberedskap

Järfälla kommun om säkerhet och beredskap

Linköpings kommun om trygghet och säkerhet

Malmö stad om trygghet och säkerhet

Sollentuna kommun om säkerhet

Solna om trygghet och säkerhet

Stockholms stad om krisarbete

Sundbyberg om säkerhet och trygghet

Södertälje kommun om trygghet

Tyresö kommun om trygghet och säkerhet

Uppsala kommun om trygghet, säkerhet och kris

Västerås stad om trygghet och säkerhet

Örebro kommun om trygghet och säkerhet

 

Andra myndigheters webbplatser

(Brutna länkar har tagits bort av tillgänglighetsskäl)

Länsstyrelsen i Stockholm om krisberedskap

Länsstyrelsen i Uppsala län om krisberedskap

Nyheter från polisen i Stockholms län

Händelser från polisen i Stockholms län

Polisen i Örebro län

Polisen i Östergötlands län

Räddningsregionen Stockholms län

Storstockholms brandförsvar

Åklagarmyndighetens information