Detta är en gammal händelsesida om Salmonella i djurfoder som startade 1 apr 2013

Salmonella i djurfoder

Detta är en arkiverad sida om händelserna våren 2013 då salmonella upptäcktes i djurfoder. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

Under våren 2013 visade provtagningar att det fanns salmonella i djurfoder hos en svensk djurfoderleverantör i Uppsala. Ett stort antal gårdar i landet hade fått foder levererat. Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet deltog i ett omfattande arbete med bland annat provtagning.
Smittan upptäcktes på några gårdar vilka spärrades av. Ingen salmonella hittades dock i livsmedel.

Taggar för denna sida: