Detta är en gammal händelsesida om El- och telestörningar efter Simone som startade 6 nov 2014

El- och telestörningar efter Simone

Höststormen Simone medförde strömavbrott och störningar i fast och mobil telefoni på flera håll i södra Sverige. Här hittar du myndigheters och andra aktörers information om elavbrott och telestörningar.
Uppdaterades

Det var främst elbolaget Eons kunder som drabbades av elstörningar efter stormen Simone.

Eon:s avbrottskarta

Eon informerar via My Newsdesk

Se även Eon.se

Post- och telestyrelsen, PTS, om läget för fast och mobil telefoni.

PTS om Stormen Simone

Taggar för denna sida: