Detta är en gammal händelsesida om El- och telestörningar efter Simone som startade 6 nov 2014

El- och telestörningar efter Simone

Höststormen Simone medförde strömavbrott och störningar i fast och mobil telefoni på flera håll i södra Sverige. Här hittar du myndigheters och andra aktörers information om elavbrott och telestörningar.
Uppdaterades

Det var främst elbolaget Eons kunder som drabbades av elstörningar efter stormen Simone.

(Länkar nedan är avaktiverade då de inte är aktuella)

Eon:s avbrottskarta

Eon informerar via My Newsdesk

Se även Eon.se

Post- och telestyrelsen, PTS, om läget för fast och mobil telefoni.

PTS om Stormen Simone

Taggar för denna sida: