Hur kan jag hjälpa till?

OBS: Detta är en arkiverad sida om utbrottet av Ebola i Västafrika 2014. Sidan uppdateras inte längre. Hjälpbehovet i de eboladrabbade länderna är stort. Att bidra med pengar till någon av de etablerade organisationer som finns på plats kan vara ett bra sätt att ge stöd.
Publicerades

Svenska staten ger pengar via myndigheten Sida till hjälporganisationerna Action Contre La Faim, International Rescue Committee, Plan Sweden, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Läkare utan Gränser. Ett eget, frivilligt bidrag till någon av de etablerade organisationer som finns på plats är ett bra sätt att hjälpa, utöver det som Sverige som nation bistår med.

Sveriges stöd går till stora delar till lokal personal. Det handlar om löner, utbildning av hälsovårdspersonal och socialarbetare, återupprättande av förlossningsvård och akutsjukvård samt informationsspridning till lokalbefolkningen hur man kan förhindra spridning av viruset på alla nivåer.

Delta i insats

Om du är intresserad av att delta i MSB:s insatser i Västafrika kan du anmäla ditt intresse på MSB.se. Här kan du läsa mer om det.

Även Röda Korset behöver utbildad personal till sina behandlingscenter för ebola i Sierra Leone, Liberia och Guinea. Läs mer om det här.

 

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läkare utan gränser och Röda Korset.

Taggar för denna sida: