Svenska myndigheters ansvar vid ebola

OBS:Detta är en arkiverad sida om utbrottet av Ebola i Västafrika 2014. Sidan uppdateras inte längre. Svenska myndigheter arbetar för att begränsa risken att ebola ska spridas till Sverige och för att hindra fortsatt spridning i Västafrika. Bland annat bidrar Sverige med en hjälpinsats i Liberia och på hemmaplan samarbetar myndigheterna för att sjukvården ska kunna ta hand om eventuella fall av ebola.
Publicerades

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar för att sjukvården ska vara effektiv. Myndigheten ger rekommendationer till hälso- och sjukvården om bland annat behandling av sjukdomar. Socialstyrelsen följer ebolautbrottet och samarbetar bland annat med världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Hälso- och sjukvården

Landstingens hälso-och sjukvård ansvarar för vård och behandling. Smittskyddsläkare i landsting och regioner bestämmer hur smitta ska stoppas i deras respektive områden. De informerar om hur spridningen av smittsamma sjukdomar kan minskas.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten hjälper vården med att bedöma smittorisker. De hjälper vården och andra myndigheter med smittspårning, riskbedömningar och kommunikation med allmänheten.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket godkänner vilka läkemedel och vacciner som får användas i Sverige. Läkemedelsverket informerar allmänheten och hälso- och sjukvården om läkemedel.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB hjälper ansvariga myndigheter med att hantera händelser och kriser. MSB skickar insatspersonal till Liberia för att hjälpa till i den pågående insatsen mot ebola.