Sveriges stöd till Västafrika

OBS: Detta är en arkiverad sida om utbrottet av Ebola i Västafrika 2014. Sidan uppdateras inte längre. Behovet av hjälp är stort i den region i Västafrika som är hårt drabbad av ebola. Myndigheter från flera länder och internationella organisationer arbetar för att ge stöd till de drabbade och begränsa smittspridningen. Även Sverige bidrar.
Publicerades

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför insatser i Västafrika, bland annat för att skapa säkra boenden och bistå med sjukvård samt med logistik för internationella hjälparbetare.

En del av Sveriges stöd går till att stödja sjukvårdspersonal på ebolaklinikerna via International Rescue Committee, Läkare utan gränser, Rädda barnen och Röda korset. Sveriges stöd går framförallt till medicinsk behandling, isoleringsåtgärder, logistik, skydd av barn mot våld och exploatering, utbildning av vårdpersonal och informationsspridning.

Socialstyrelsen har i uppdrag att underlätta för svensk personal att resa till det drabbade området. Det handlar bland annat om att planera för evakuering av personal – om det skulle behövas.

Om insatspersonal skulle insjukna i ebola under arbetet finns det en organisation uppbyggd för att kunna transportera hem personen till Sverige för vård.
Här kan du läsa mer om myndigheternas ansvar vid ebola