Detta är en gammal händelsesida om Översvämningar i Västsverige som startade 18 aug 2014

Översvämningar i Västsverige

Detta är en arkiverad sida över händelserna efter den 18 augusti då kraftigt regn orsakade översvämningar och trafikstörningar på flera platser i Värmland, Västra Götaland och Halland. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

Flera kommuner fick stora problem med översvämmade byggnader och vägar. Det gällde bland annat Halmstad, Kristinehamn och delar av Karlstads kommun.

Även delar av Halmstad kommun fick problem med sitt dricksvatten efter översvämningarna.