Detta är en gammal händelsesida om Tidigare uppdateringar från Länsstyrelsen om branden som startade 6 nov 2014

Tidigare uppdateringar från Länsstyrelsen om branden

Här hittar du Länsstyrelsen i Västmanlands läns äldre uppdateringar om branden i Västmanland.
Uppdaterades
 

Observera att senaste info från länsstyrelsen finns här.

Öjesjövägen öppnas 30/8

Det har funnits ett stort intresse från allmänheten av att få se det branddrabbade området. Det har ställt till problem för de boende i området och för räddningstjänsten. Vi uppmanar fortfarande dig som inte bor i området att inte åka till skogsbrandsområdet. Men för att minska problemen med besökare finns det nu en vägsträcka där det går att se brandområdet från vägen utan att passera hus och störa boenden. Det är Öjesjövägen i den sydöstra delen av området.

Observera att vägen är enkelriktad norrifrån (se karta). Vägen är öppen från lördag (30/8) morgon.

Vi vill betona att det råder förbud att gå in i skogen eftersom det är mycket farligt på grund av fallande träd och glödhål

Lägesuppdatering 2014-08-29 kl. 9.00

Läget inom brandområdet är lugnt. Räddningstjänsten har för närvarande inga nya uppflammande bränder att hantera.

Lägesuppdatering 2014-08-28 kl 15:00

Räddningstjänsten berättar att vädret är torrare än tidigare samt att det har förekommit en mindre brand inom det avspärrade området. Den är bekämpad. Läget är fortfarande som tidigare.

Uppdatering 2014-08-28 10:00

Brandflyg bevakar två gånger om dagen
Från och med i dag kommer Västerås flygklubb att flyga över brandområdet två
gånger per dygn, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Det gör de för att bevaka att elden inte flammar upp någonstans, och för att enkelt kunna hålla koll på de områden där det fortfarande ryker.
– Det här betyder inte att det är någon ökad risk för att elden ska flammas upp, det är en ren och skär trygghetsåtgärd, berättar Malin Dreifaldt på länsstyrelsen.
Lägesuppdatering 2014-08-27 Under dagen har försvarsmaktens personal lämnat Ramnäs. De avtackades vid en ceremoni under förmiddagen.
Det brinner fortfarande på några ställen i det avspärrade skogsbrandområdet, men spridningsrisken är fortsatt minimal. Röjning av vägar och insamling av materiel fortsätter.
Vi påminner om att det är förbjudet och livsfarligt att vara i det avspärrade området. Vid de vägar som har öppnats är det enbart tillåtet att vistas på vägarna. På väg 668 mellan Hästbäck och Ängelsberg är det stoppförbud och alltså förbjudet att stanna bilen!

Uppdatering 2014-08-27 10:45

 

Lantmäteriet har tagit fram en karttjänst där du kan se hur branden har förändrat det västmanländska landskapet. Klicka här för att jämföra flygfoton från juni i år med nytagna bilder.

Lägesuppdatering 2014-08-26 kl. 13.00

Vi påminner om att det är förbjudet och livsfarligt att vara i det avspärrade området. Vid de vägar som öppnats är det enbart tillåtet att vistas på vägarna. På väg 668 mellan Hästbäck och Ängelsberg är det stoppförbud och alltså förbjudet att stanna bilen!

Det brinner fortfarande på några ställen i det avspärrade skogsbrandområdet men spridningsrisken är fortsatt minimal.

Arbetet med att samla in
släckningsmaterial som inte längre behövs pågår.

Uppdatering 2014-08-25 09:30

Följande meddelande gick ut i radion igår:
Det är viktigt att människor respekterar avspärrningarna i skogsbrandsområdet. Man får inte lämna vägar och gå ut i skogen. Skogen är avspärrat område. Det är mycket farligt att vistas där på grund av fallande träd och glödhål i marken. På väg 668 mellan Hästbäck och Ängelsberg råder stoppförbud, det är alltså förbjudet att stanna sin bil och kliva ur. Man hindrar då framkomligheten för räddningstjänsten.

Uppdatering 2014-08-24 kl. 10:30

Att vägar inom området öppnas handlar främst om att servicefunktioner som till exempel sophämtning och post kan börja fungera för de boende, men också om att elbolag och andra ska kunna komma in och utföra underhållsarbeten.

Ja

Räddningsledare Lars-Göran Uddholm beslutade under fredagen den 22 augusti att öppna ett antal vägavsnitt i det brandhärjade området. Vägarna är nu säkrade och det är viktigt att servicefunktioner som till exempel sophämtning och post kan börja fungera. Det handlar också om att elbolag och andra ska kunna komma in och utföra underhållsarbeten åt boende.

Observera att det endast är vägarna som är säkrade och öppna. Områden utanför vägarna är fortfarande avspärrade.

Eftersom räddnings- och röjningsfordon fortfarande befinner sig i området råder det stoppförbud på samtliga vägar.

På väg 668 är hastigheten sänkt till 60 km per timme.

De aktuella vägavsnitten är (se kartbilder på krisinformation.se):

- Väg 668, inklusive vägarna till Stavsänget och Svartvik

- Väg vid Sörhörende

- Väg vid Gärsjön

- Väg vid Spannebo

Uppdatering 2014-08-23 kl. 15:00 Brandspridningsrisken bedöms som fortsatt minimal. Risken för nedfallande träd i brandområdet är fortfarande mycket hög.
Arbetet med att samla in materiel som inte längre behövs och att säkra prioriterade vägar fortsätter.
Området kontrolleras i samverkan med polisen.

Uppdatering 2014-08-22 kl. 15:00 Brandspridningsrisken bedöms som fortsatt minimal och läget är lugnt. Totalt finns nu endast två brandhärdar kvar och vägar säkras i anslutning till dessa brandhärdar. Risken för nedfallande träd i brandområdet är fortfarande mycket hög.

Uppdatering 2014-08-22 Kl. 13:00

Vägar öppnar i det brandhärjade området
Räddningsledare Lars-Göran Uddholm beslutade under fredagen den 22 augusti att öppna ett antal vägavsnitt i det brandhärjade området. Vägarna är nu säkrade och det är viktigt att servicefunktioner som till exempel sophämtning och post kan börja fungera. Observera att det endast är vägarna som är säkrade och öppna. Områden utanför vägarna är fortfarande avspärrade. Eftersom räddnings- och röjningsfordon fortfarande befinner sig i området råder det stoppförbud på samtliga vägar. På väg 668 är hastigheten sänkt till 60 km per timme. De aktuella vägavsnitten är: - Väg 668, inklusive vägarna till Stavsänget och Svartvik - Väg vid Sörhörende - Väg vid Gärsjön - Väg vid Spannebo

Uppdatering 2014-08-22 Kl. 10:00

Räddningsledare Lars-Göran Uddholm om läget

 

Branden i Västmanland har nu pågått i tre veckor och nu är den under kontroll. Lars-Göran Uddholm har varit räddningsledare under större delen av insatsen och vi har ställt några frågor om det nuvarande läget till honom.

Vad händer just nu? – Just nu håller vi på med de områdena som fortfarande brinner. Det är mellan 5 och 6 stycken. Några av dem kommer vi kunna släcka men några kommer kunna fortsätta brinna året ut, ända till snön har lagt sig.

– Vi håller på att fördela om utrustning. Vi tar in mycket av den utrustning vi har lagt ut men den behövs inte på det sätt den en gång behövdes. Då tar vi in den, sen har vi en beredskap på att göra nya insatser i området på de ställen där det flammar upp.

Varför brinner det fortfarande? – Det är myrmark som brinner och det är svårsläckt. Den här typen av bränder kryper ner under marken och brinner i rotsystem och brinner väldigt långsamt. Den har väldigt lite syrebehov och enda sättet att få stopp på den är att få ner vatten. Det är tidsödande och ett ganska svårt jobb. Det är mycket möjligt att det till slut är regn och vinter som kommer släcka det här.

Vad ska allmänheten tänka på? – Allmänheten ska tänka på att respektera de avspärrningar som vi satt upp eftersom det är mycket farligt eftersom träd kan falla och man kan ramla ner i ett hål där det pågår en glödbrand.

 

Uppdatering 2014-08-21 kl 14.30

Förändrade öppettider samt plan för avveckling av Gåvocentret
Från och med måndag 25 aug är öppettiderna för Gåvocentret i Riddarhyttan 13.00-20.00 alla dagar.
15 september är sista dagen för att hämta saker i Gåvocentret. Den 25 september 2014 kommer gåvolagret vara avvecklat och tanken är att det som inte gått till de drabbade kommer att skänkas vidare.
Länsstyrelsen har kontaktat bl a: Frälsningsarmén, Migrationsverket, Svenska Kyrkan, Kommunernas socialkontor för vidarebefordran bl a till hemlösa och personer i skyddade boenden.
Budskapet till mottagande organisationer kommer vara att gåvorna måste skänkas vidare och får inte säljas.
Behov: 070-2475204 Gåvor: 070-2465309

Lägesuppdatering 2014-08-21 kl. 11:30

Det glöder och ryker fortfarande på flera platser inom det avspärrade området. Gå inte innanför avspärrningarna, det är förenat med livsfara och stör räddningsarbetet.

Vi har fått frågor om att släckningsmateriel tas bort trots att det fortfarande brinner och vill förtydliga att materiel bara tas bort där det inte längre behövs.

Lägesuppdatering 2014-08-20 kl 19:30

Läget är fortsatt under kontroll. Vi påminner om att det är förbjudet och förenat med livsfara att vistas i avspärrade områden. För att se vilka områden som är avspärrade, se Kartor för skogsbranden.

 

Uppdatering 2014-08-20 kl. 10:30

Nordligaste delen av naturreservatet Färmansbo Urskog tillhör tyvärr det område som har brunnit. Du kan fortfarande vara i resten av reservatet, men att gå in i brandområdet är livsfarligt. Håll dig åtminstone 30 meter utanför, för att slippa få ett fallande träd över dig. Skyltar finns uppsatta på vandringslederna.

Naturreservatet markeras av den gröna, tjocka linjen på kartan. Brandområdet är den gråade ytan högst upp.

 

Lägesuppdatering 2014-08-19 kl. 17:00

Under dagen fortsätter arbetet med att säkra vägar. Under dagen 19/8 kommer vägar och tomter till permanentboenden att vara säkrade. Polisen har uppgift att informera och koordinera drabbade om förutsättningarna för tillträde till fastigheten. Har du frågor kan du kontakta 11313.

Parallellt med detta fortsätter arbetet med att förstärka de begränsningslinjer som upprättats, samtidigt som några av de kvarvarande brandhärdarna inne i brandområdet bekämpas från marken. Detta arbete kommer att fortgå de närmaste dagarna.

Säkring av vägar till byggnader som inte är permanentboende kommer att fortgå under veckan. Väg 668 kommer att vara stängd tills den är helt säkrad mot fallande träd och trafiksäker.

Insatsen växlar nu in i en fas där vissa områden kommer att klassas som säkrade mot brand. Där kommer brandsläckningsutrustning att avvecklas.

Lägesuppdatering 2014-08-19 kl. 11.00 Natten har varit lugn utan uppblossande bränder. Vi påminner om att det är förbjudet att vistas i det avspärrade området eftersom det är förenat med livsfara och det stör pågående släckningsarbete

 

Lägesuppdatering 2014-08-18 12:00

Gårdagens regn har gett ett mycket bättre läge. Det brinner dock fortfarande på en del ställen men läget är under kontroll.

Uppdatering 2014-08-17 18:00

Arbetet med branden går in i ett nytt skede

Läget är stabilt men det brinner fortfarande. Nästan tvåhundra personer arbetar fortfarande med att släcka branden.

Nu när branden är under kontroll ska krisledningscentralen organiseras om för att bättre kunna möta det nya läget. Fokus istället ligger på att gå tillbaka till något slags normalitet. Länsstyrelsen bygger upp staben som vartefter ska ta över ansvaret från räddningsinsatsorganisationen.

– Vi kommer under flera månader framöver att ha en viktig samordnande roll i det arbete som följer efter att den omfattande räddningstjänstinsatsen avslutats, säger landshövding Ingemar Skogö.

På måndag 18 augusti börjar staben arbeta i Länsstyrelsens lokaler i Västerås, samtidigt som släckningsarbetet pågår. Att hitta former för att så småningom lämna över ansvaret blir en utmaning.

– Detta är en unik situation, det finns inget facit för hur detta ska göras, säger räddningsledare Lars-Göran Uddholm.

Uppdatering 2014-08-17 kl 11:15

Respektera avspärrningarna vid väg 668!

Vi har fått uppgifter om att personer tar sig in på väg 668, trots att den fortfarande är avstängd mellan Hästbäck och Ängelsberg. Det är förbjudet! Att vistas i det avstängda området kan vara förenat med livsfara och polisen uppmanar därför alla att respektera avspärrningarna!

Lägesuppdatering 2014-08-16 klockan 19:00

 

Ingenting nytt sedan senaste lägesuppdateringen.

 

Lägesuppdatering 2014-08-16 klockan 10:00

 

Det har varit fortsatt torrt de senaste dagarna vilket gjort att fler synliga flammor och rökpelare synts inom det avspärrade området, men branden är fortsatt under kontroll. Det genomförs punktinsatser för att minska rökutvecklingen och skapa bättre kontroll.

 

Lägesuppdatering 2014-08-15 klockan 20:00

Arbetet fortsätter med att stärka begränsningslinjerna och att röja och säkra kring byggnader i området så att fler människor ska kunna flytta tillbaka.

 

Återflyttning kan inte ske innan det bedöms vara tryggt och säkert för boende att återflytta. Den planerade återflyttningen kommer tidigast att ske under nästa vecka.

Restriktionerna för flygförbudet är ändrade. Det är nu förbjudet att flyga på höjd lägre än 3000 fot (tidigare 7000 fot).

 

Lägesuppdatering 2014-08-15 klockan 12:00

Branden är fortfarande under kontroll. Men vädret gör att det slår upp lågor på vissa platser vilket kan orsaka oro. Lågorna är dock på ”rätt” sida av begränsningslinjen och bedöms inte innebära någon risk alls. Flera sprinklersystem/vattenspridare monteras för att öka säkerhet och trygghet.

Inne i brandområdet gömmer sig glöd nere i marken och risken för nedfallande träd är fortfarande mycket hög.

Prioriterat arbete nu är att röja och säkra kring byggnader i området så att fler människor ska kunna flytta tillbaka.

Uppdatering 140814 klockan 15.00

Viktig information inför jaktstart efter kronvilt och råbock den 16 augusti 2014

Med anledning av branden är jakten begränsad för många jägare. Jaktägare uppmanas att dagligen hålla koll på gällande karta över avspärrat område.

Området som har brandhärjats är avspärrat och där råder det vistelseförbud.

Länsstyrelsen uppmanar alla jägare som jagar i närområdet utanför det avspärrade området att följa dessa rekommendationer:

 • Jaga inte för nära det avspärrade området, med hänsyn till säkerheten för räddningsinsatsens personal, gällande skottriktning och kulfång.
 • Jaga med tillräckligt långt avstånd från avspärrat område så att eftersök av ett eventuellt skadeskjutet djur går att genomföra.
 • Tänk på din hund när träning/jakt med löst springande hund är tillåten.

Denna information ska spridas till kontaktpersonerna för respektive jaktområde som i sin tur ska informera vidare till alla jaktlag som är berörda av branden. Denna information finns även på Länsstyrelsen i Västmanlands län webbplats, www.lansstyrelsen.se/vastmanland samt på Svenska Jägareförbundets webbplats.

Det kommer att kallas samman till ett möte i mitten på september inför älgjakten, mer information kommer senare till berörda älgjaktsområden. Vid frågor, ring vilthandläggarna via Länsstyrelsens växel 010-224 90 00.

Uppdatering 2014-08-14 kl. 10.20

Nu körs Brukslinjen mellan Surahammar och Virsbo som vanligt.

Uppdatering 2014-08-14 kl. 08.45

Boende i Gammelby behöver inte koka sitt dricksvatten

Dricksvattnet är drickbart direkt från kranen och behöver inte längre kokas. Boende som inte använt sitt dricksvatten på länge kan för säkerhets skull låta vattnet rinna 5 minuter för att säkerställa vattenomsättningen i fastighetens ledningar.

Surahammars kommunalteknik har gjort omfattande analyser på dricksvattnet i Surahammars kommun. Resultaten visar att det går utmärkt att använda det kommunala dricksvattnet.

Vid frågor kontakta Surahammars kommunalteknik på 0220-467 00.

Boende som tar sitt vatten från enskilda brunnar inom det drabbade brandområdet kan gå in på Surahammars kommuns hemsida för mer information.

 

 

Uppdatering 2014-08-13 kl. 18.00

Berörda fick se sina skadade hus från ovan

Under onsdagen fick familjer vars hus skadats eller brunnit ner i skogsbranden möjlighet att flyga över de skadade husen.

Flygningarna är en del i ett stort paket som handlar om krisstöd och krisbearbetning. Syftet är att de med totalskadade eller svårt skadade hus ska få ökad förståelse för händelsen och vara bättre förberedda inför återvändandet.

Vid flygningarna deltog personal från försvaret, Polisen, Röda Korset, försäkringsbolag och de kommunala grupperna för psykosocialt omhändertagande. Familjerna fick även träffa räddningsledare Lars-Göran Uddholm.

De kommunala krisstödjarna kommer fortsätta att hålla kontakt med de som drabbats.

Lägesuppdatering 2014-08-13 kl. 15.00

Södra delen inom det avspärrade området är nu säkrad för brandspridning. Släckningsarbetet fortsätter och även röjningsarbete pågår på och intill vägar inom det avspärrade området. Det är viktigt att få undan träd som riskerar att falla för att vägarna ska kunna användas säkert av räddningspersonalen.

Det är livsfarligt att vara innanför det avspärrade området. Det brinner under marken och avbränd mark ser ut att vara ofarlig, men asklagret är som tunn skare.

Brandarean är fastställd till 13 800 hektar.

Under dagen har drabbade personer fått vara med på flygningar över området. Därefter har de getts möjlighet att få stöd från krisstödsgrupper.

Lägesuppdatering 2014-08-13 kl. 14.00
Informationspunkten i Virsbo avslutas.

Surahammars kommun har under den senaste veckan haft en informationspunkt vid ICA Nära i Virsbo dit invånare har kunnat vända sig för att ta del av tillgänglig information om skogsbranden. Röda korset har också haft bemanning vid informationspunkten.

Surahammars kommun har nu beslutat om att avsluta informationspunkten idag den 13 augusti kl 14. Bedömningen är att denna service på plats inte längre behövs.

För att veta vart du kan vända dig för att få stöd, se http://surahammar.se/ eller ring 113 13.

Lägesuppdatering 2014-08-13 klockan 12.40

Bekämpningen av skogsbranden har varit så effektiv att det avspärrade området nu kan krympas. Det innebär att ytterligare personer nu kan flytta hem. De kan även ta med sig djur. Det finns inga restriktioner mot att vistas utanför det avspärrade området.

Däremot är det fortfarande förbjudet att vistas innanför avspärrningarna:
- Det är livsfarligt att vara innanför. Träd kan falla eftersom rötterna är avbrända. Det brinner under marken och avbränd mark ser ut att vara ofarlig, men asklagret är som tunn skare. Det är lätt att trampa igenom och hamna i ett glödhål. Det säger räddningstjänstens insatsledare Anders Edstam.

Flertalet av vägarna som tidigare varit avspärrade runt området öppnas, men med följande undantag:

 • Länsväg 256 mellan Broarna och Hästbäck är öppen för trafik, men med hastighetsbegränsning på 30 km i timmen.
 • Länsväg 668 mellan Ängelsberg och Hästbäck är fortsatt avstängd.

Karta över området

Den som har frågor med anledning av branden uppmanas att ringa informationsnumret 113 13.

Lägesuppdatering 2014-08-13 klockan 09.00

Tolktjänst finns nu tillgänglig på krisnumret 113 13 för den som behöver information på andra språk.

Nyt on mahdollista saada tulkkiapua kriisinumerossa 113 13.
Translation service is now available in other languages at 113 13.

Lägesuppdatering 2014-08-12 klockan 21.00

Under rådande förutsättningar är branden fortfarande under kontroll. Det handlar mest om glödbränder.

Prioritet är att jobba för att se till att boende kan flytta tillbaka.

Flygförbudet kvarstår. Luftströmmar från rotorer skulle kunna göra att elden blossar upp.

Lägesbild 2014-08-12 klockan 16.00

Branden är fortsatt under kontroll och branden har inte spridits ytterligare. Fokus ligger nu på markarbeten, att säkra upp och krympa brandområdet. Under de kommande 7-14 dagarna ska Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Hemvärnet trycka ner vatten i den hårda, glödande skogsmarken.
Det är viktigt att avspärrningarna respekteras eftersom det fortfarande är farligt att beträda avspärrat område, men också för att inte hindra det pågående släckningsarbetet.

Lägesuppdatering 2014-08-12 klockan 12.30

Sjöar som ligger utanför det avspärrade området är nu tillgängliga. Helikoptrar kan fortfarande komma att hämta vatten ur sjöarna, men avspärrningen för allmänheten är nu alltså upphävd.

Boskap och större husdjur (till exempel hästar) tillåts fortfarande inte komma in i det avspärrade området. Vi återkommer med besked så snart det blir någon ändring.

Lägesuppdatering 2014-08-12 klockan 10.00

Flera av de områden som varit avspärrade efter skogsbranden har nu öppnats för boende.

Det gäller:

 • De bostäder söder om Västerfärnebo som ligger i anslutning till jordbruksmark
 • Markerat område längs väg 668
 • Markerat område norr, väster och söder om Hörendesjön som omfattar bostäder i Nyhyttan, Kråkebo, Sågtorpet, Orrnäs, Norrhörende, Sörhörende, Stenbroviken och Hörnsjöfors.
 • Bostäder i Rörbo, Vånkarbo och Månsbo som ligger inom markerat område

Sammanlagt handlar det om uppskattningsvis cirka 100 personer som kan flytta tillbaka. Det öppnade området gäller enbart boende.

Karta över markerade områden (pdf) öppnas i nytt fönster

Lägesuppdatering 2014-08-12 klockan 08.00

Natten har varit lugn, men arbete har pågått i hela området. Under rådande omständigheter är branden under kontroll.

Nästa lägesuppdatering kommer efter stabsmötet klockan 10.00.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-11 klockan 23.00

Branden är fortsatt under kontroll. Arbetet har gått enligt plan och branden har inte spridits ytterligare. Fokus ligger på markarbeten. Under dagen har nya slangsystem dragits och fällning av brandskadade träd i norra delen av brandområdet har gjorts. Vatten trycks ner i marken i ett område motsvarande 100-200 fotbollsplaner. Punktinsatser görs på prioriterade områden där branden blossar upp. De franska, italienska och norska besättningarna har återvänt. Fyra helikoptrar finns kvar om det behövs luftstöd. Röklukt i området beror på sjunkande temperatur, vilket gör att röken sjunker.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-11 klockan 19.30

Sjön Åmänningen, som även innefattar Stora och Lilla Aspen, är numera öppen för allmänheten. Eftersom helikoptrar fortfarande hämtar vatten från sjön så måste försiktighet iakttas.

Brandområdet är under kontroll men arbetet är fortfarande lika intensivt.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-11 klockan 14.00

Det var ett efterlängtat och rejält regn som kom över brandområdet under förmiddagen. Regnet hjälper insatsarbetet men släcker tyvärr inte elden. Arbetet fortsätter i samma inriktning som tidigare. Det ändrade väderläget har gjort att röken inte stiger lika mycket men kan upplevas som mer omfattande av de kringboende.

Röjningsarbete av viktiga vägar samt till och kring bebyggelse i brandområdet pågår för att kunna möjliggöra insatsarbete och tillbakaflyttningar av evakuerade så snart säkerhetsläget tillåter. Vår insats försvåras av att det faller träd frekvent inne i brandområdet och både blockerar vägar i området och skapar livsfara. Det finns även glödgropar och instabila områden som riskerar att utlösa jordskred.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-11 klockan 10.00

Under rådande förutsättningar är branden att betrakta som under kontroll. Det regnar just nu i brandområdet vilket hjälper till i släckningsarbetet. Läget är stabilt och arbetet med släckningen går bra.

Arbete har påbörjats med att öppna för tillträde till bebyggelse innanför avspärrat område, bl.a. för att röja nedfallna träd från vägar men också för att boende inom området så småningom ska kunna flytta tillbaka.

Det är dock fortfarande oerhört viktigt att respektera de aktuella avspärrningarna, både för att det fortfarande är farligt att vistas inom avspärrat område men också för att inte hindra det pågående släckningsarbetet. 

Uppdatering 2014-08-11 klockan 12.00

En ny karta över brandens utbredningsområde från 2014-08-11 kl 10.00 finns nu under rubriken Kartor för skogsbranden.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-11 klockan 06.00

Natten har varit lugn och arbetet löper på enligt plan. Under rådande förutsättningar är branden under kontroll. Fortsatt arbete pågår för att hålla avgränsningslinjerna. Arbete pågår också med att öppna stängda vägar för tjänstefordon och för att säkra de sista bostäderna.

Nu på morgonen kan det förekomma ökad röklukt i närområdet till branden, men detta är inte farlig för boende. Den ökade röklukten beror på den svalare temperaturen som gjort att röken sjunkit.

Regn beräknas komma in över brandområdet under dagen och bedöms vara det mest ihållande regnet sedan branden startade i torsdags förra veckan. Regnet förväntas ha en positiv effekt på brandbekämpningen.

Det är viktigt att avspärrningarna respekteras  eftersom det fortfarande är farligt att beträda avspärrat område, men också för att inte hindra det pågående släckningsarbetet.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-10 klockan 00.00

Släckningsarbetet går bra men markarbetet tar tid. Normalt i en skogsbrand går man in och släcker allt, vi pratar här om att ytterkanterna ska släckas. Ett område motsvarande 100-200 fotbollsplaner utgör nästa fokusområde i brandsläckningsarbetet. Under de kommande 7-14 dagarna ska Räddningstjänsten, Försvarsmakten och Hemvärnet trycka ner vatten i den hårda, glödande skogsmarken.

Läget är kontrollerat, det är dock beroende av regnet som enligt prognoserna ska komma under den närmsta tiden. När branden är under kontroll lämnas den över till räddningstjänsten för eftersläckningsarbete.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-10 klockan 21.00

Ingen stor förändring i brandområdet. Man fortsätter med omställningsarbetet - släckning per meter, 5 mil ska bearbetats. En tredjedel ligger bra till men i övriga delar är det lite besvärligt. Där det ligger bra till är arbetet påbörjat, för övriga lägen pågår planering. Detta går enligt plan. Väderprognosen spår att ett nederbördsområde, som kommer att täcka hela området, är på väg. Vindarna vänder, vilket inte innebär några större bekymmer.

Polisen bekräftar att de drabbade, som har fått sina fastigheter förstörda, har underrättats.

Avvecklingen av internationella flygresurser är gjord. I morgon kommer det att finnas två superpumor, åtta civila mindre plan och två black hawks för transporter - det finns möjlighet att gå upp med tre pumor. Fokus går från vattenbombning till transporter. De utländska flygbesättningarna tackas av i kväll.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-10 klockan 20.00

De franska, italienska och norska insatserna avslutas Ingen stor förändring i brandläget. Väderprognosen spår att ett nederbördsområde som kommer att täcka hela området är på väg.

De fyra inlånade franska och italienska vattenbombningsplanen och helikoptrar från Norge avslutar sin insats idag. Nu är fokus på markarbete. Planen har används för att släcka öppna lågor. De öppna lågor som flammar upp hanteras av markpersonal och resterande helikoptrar.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-10 klockan 17.30

Fokus i släckningsarbetet ligger i kanterna. Markarbetet minskar behovet av det tidigare massiva flygbehovet. Flyget står dock i ständig beredskap. Begränsningsringen stärks. Man arbetar för att öppna vägar, där det nu ligger fallna träd. Alla insatser görs utifrån de drabbade i fokus. Nederbörd väntas under måndagen.

En stor eloge till de 250 personer som arbetar i skogen - de borrar i marken och sliter med vattenförsörjning. Det är en enormt insats som pågår.

Underrättelsen till de som fått sina fastigheter förstörda är i princip klar. Polisen förmedlar lokala kontakterna med enskilda fastigheterna till respektive lokal polisanknytning.

Försvarsmakten går in i en slutfas av de stora enheterna och går in i samma fas som övrig insats.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-10 klockan 13.15

Förändringar i vädret har inte lett till så kraftig ökning av brandförloppet som man först förväntat sig. Det är främst i de norra delarna som branden flammar upp igen och där det krävs släckningsinsatser för att förhindra brandens spridning. I nuläget håller begränsningslinjerna.

Bedömningen är att det i nuläget inte är aktuellt med någon ytterligare evakuering.

Inne i brandområdet faller många träd fortfarande som försvårar arbetet när de blockerar vägar. Det finns också glödgropar och instabila områden som gör brandområdet livsfarligt, även om det inte syns några öppna lågor.

Nu sker ett arbete med att förbereda nästa fas av arbetet. Där man behöver börja arbeta sig in successivt i området. I den här fasen är vattenbombarflyplanen inte lika effektiva. Utan fokus kommer läggas på markarbetet.

Uppdatering 2014-08-10 10.35

Två nya telefonnummer att ringa

Du som är drabbad och har behov av mat eller annat ska ringa 070-247 52 04.

Du som vill skänka gåvor ska ringa till vårt gåvonummer 070-246 53 09.

Uppdatering 2014-08-10 08:00

Information om fastigheter i avspärrade områden

Du som fortfarande är evakuerad från ditt hem med anledning av branden i Västmanland, och som har frågor om byggnader på din fastighet, kan med start söndag 10 augusti kl 08.00 ringa 113 13 för att anmäla att du vill ha information.

Där ska du lämna följande uppgifter till telefonisten:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer där du nås under söndagen och måndagen

Därefter kommer personal från räddningsledningen i Ramnäs att kontakta dig så snart som möjligt och ge den information som just nu finns om eventuella byggnader på den aktuella fastigheten. De områden där det är störst möjlighet att ge information om är Stabäck och Svartvik, eftersom det just nu är där som det finns tillräckligt med observationer för att göra en preliminär bedömning. Observera att bedömningen kommer att vara preliminär; det kommer att gå att säga om ett område ser ut att vara svårt påverkat, men det kommer inte gå att uttala sig om något är helt oskadat.

De fastighetsägare som har svårt skadade eller helt nedbrunna byggnader kommer löpande att kontaktas personligen av polismyndigheten.

Lägesbildsuppdatering 2014-08-10 klockan 07.40

Allt arbete under natten har gått bra. Vi kan ännu inte säga att branden är under kontroll, men den hålls innanför begränsningslinjerna. Under dagen kommer arbetet fortsätta med oförändrad kraft och vara inriktat på att förstärka begränsningslinjerna och släcka de flambildningar som uppstår.

Uppdatering 2014-08-09 klockan 22.10

Nedbrunna byggnader

Räddningsledningen har kartlagt de brandhärjade områdena och identifierat ett
25-tal byggnader som har brunnit ner. Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras. De berörda fastighetsägarna kontaktas löpande av Polisen.

Lägesuppdatering 2014-08-09 klockan 21.00

Dagens insats har hittills gått bra. Det hot mot begränsningslinjerna som vi förutspådde blev inte omfattande. Flambildningarna som uppstått har nedkämpats och branden brinner inte längre med öppna lågor i samma omfattning.

Detta innebär ett nytt läge där brandbekämpningen från luften kommer att förändras under söndagen. Vattenbombplanen kommer inte längre att flyga i skytteltrafik, utan användas som en rörlig resurs att sättas in där flambildningar uppstår. Ett av flygplanen kommer att fortsätta som tidigare medan övriga tre kommer att stå stand-by i Västerås för att snabbt och kraftfullt kunna bekämpa branden om behovet uppstår. Taktiken har utarbetats gemensamt med de italienska och franska piloterna utifrån våra behov och deras erfarenhet.

Eftersom branden mestadels finns i och under markytan är bekämpning från luften inte längre lika effektivt. Branden bekämpas bäst från marken genom att med hjälp av spadar och grepar se till att vattnet når ner till glöden.

Lägesuppdatering 2014-08-09 klockan 16.25

Läget är fortfarande stabilt men allvarligt. Det finns i nuläget inte några planer på evakuering. Dagstemperaturen har gått ner något och släckningsarbetet fortsätter, berättar Anders Edstam från räddningsledningen. Inga ändringar har genomförts när det gäller vägspärrar eller avlysningsområde. Kartbilderna som finns på Länsstyrelsens webbplats gäller. Kartorna hittar du  här .

Lägesuppdatering 2014-08-09 klockan 13:00

Förändringar i vädret kom tidigare än vad som var väntat.
Släckningsarbetet har fortsatt som planerat under dagen. Vindriktningen och det torra vädret kom tidigare än förväntat men begränsningslinjerna håller.
Vi får rapporter om obehöriga som beträder de avspärrade området. Läget är fortfarande mycket allvarligt!

Det är därför viktigt att ingen går in i det avspärrade området eller befinner sig i de avspärrade sjöarna. Obehöriga stör det pågående släckningsarbetet. De utsätter också sig själva för livsfara i och med vattenbombningar, brand, glöd och fallande träd.

Uppdatering 2014-08-09 klockan 13:00

Uppdaterad karta på området för flygförbud. Finns på länsstyrelsens hemsida. Uppdatering 2014-08-09 klockan 10:00

Två uppdaterade kartor finns nu på Länsstyrelsens webbplats. Den ena visar brandområdets utbredning 2014-08-09 klockan 09:00 och den andra kartan visar avspärrade sjöar 2014-08-09 klockan 09:00.

Uppdatering 2014-08-09 kl 9:24

Information om dricksvattnet i Surahammars kommun Surahammars kommun har sammanställt information angående statusen på dricksvattnet i kommunen. På Surahammars kommuns webbplats kan du läsa tre nyheter angående situationen och ta del av rekommendationer. 

• Boende i Gammelby rekommenderas att koka sitt dricksvatten • Boende som tar sitt vatten från enskilda brunnar inom det drabbade brandområdet erbjuds att hämta kommunalt dricksvatten • Situationen just nu med det kommunala dricksvattnet i Surahammars kommun

Ta del av informationen kring dricksvattnet på Surahammars kommuns webbplats

Lägesuppdatering 2014-08-09 kl 08.45
Natten har varit lugn. En del flammor har uppstått i området men inte utanför begränsningslinjen. Det har skett en del skogsröjning för at minska brandens möjlighet till spridning.
Både vattenbombningsplanen och helikoptrar är åter uppe i luften. Fokus kommer att läggas vid nordvästra delen vid Snyten.
I nuläget sker ett arbete med att förbereda sig för att vinden kommer att tillta. I och med att vinden idag förväntas blåsa upp kan det också bli mer lågor i området och även mer rökutveckling.

Uppdatering 2014-08-08 kl 23.55
Det generella läget är fortfarande oförändrat

Begränsningslinjerna håller branden inom det avspärrade området. Ökad vind har lett till att branden har blossat upp igenom på några platser, men släckningsarbetet med flygplan och helikoptrar bekämpar branden framgångsrikt.

Någon ytterligare evakuering är inte aktuell.
Det är fortfarande livsfarligt att vistas inom det avspärrade området. Glöd i marken gör att branden kan blossa upp igen och trädrötter som brunnit gör att träd mycket lätt kan falla.

Under fredagen har drygt 200 personer från 17 olika organisationer arbetat med brandbekämpningen. Fokus är att hålla begränsningslinjerna på östra sidan samt förstärka slangsystem i norra och västra områdena.

Uppdatering 2014-08-08 kl 19.35

Följande vägar är avspärrade med anledning av branden: Väg 668 avstängd mellan Ramnäs och Hästbäck. (Sträckan Ramnäs till Ängelsberg är öppen för boende. Fordon på en totalvikt under 3,5 ton. Väg 681 avstängd i höjd med Hällsjön till Västerfärnebo. Öppen vissa sträckor för boende.

Följande sträckor är öppna för boende: - Hällsjön till Älvkullen öppen för boende. Fordon på totalvikt under 3,5 ton. - Skillberg till Västerfärnebo öppen för boende. Fordon på totalvikt under 3,5 ton. Väg 256 avstängd mellan Broarna till Västerfärnebo.

Uppdatering 2014-08-08 kl 17.30

Rykten om skadade djur kontrollerat av länsstyrelsen

Det har gått rykten om brandskadade djur och ansamlingar av djur längs viltstängsel på riksväg 66 och 68. Länsstyrelsen har genomfört en kontroll på sträckan och det förekommer inga skadade eller trängda djur vid viltstängslen.

I samband med ryktena om skadade och trängda djur förekom uppmaningar om att klippa upp hål i viltstängsel längs riksväg 66 och 68. Allmänheten ska absolut inte klippa upp viltstängsel. Det är mycket farligt för både djur och trafikanter med vilda djur på vägen.

Uppdatering 2014-08-08 kl 15:50

Surahammars kommun har upprättat ett informationscenter i Virsbo

Surahammars kommun har inrättat en informationspunkt vid ICA i Virsbo dit invånare kan vända sig för att få del av tillgänglig information. Informationspunkten kommer att vara bemannad dagligen 10.00-14.00 tills vidare.

Kriscentrum är i beredskap

Kriscentrum är i beredskap och kan aktiveras med mycket kort varsel. Om man har behov av stöd under tiden kan man kontakta sin vårdcentral eller ringa nationella hjälplinjen 020 - 22 00 60. Det går också bra att kontakta kommunens växel som kan förmedla kontakt till personal i vårat Kriscentrum/POSOM-grupp.

 

Uppdatering 2014-08-08 kl 10:50

Nu går det att återvända till vissa platser innanför avspärrningsområdet

Boende i bland annat Västervåla och Ängelsberg längs med väg 668 kan återvända till sina bostäder. Räddningsledaren har gjort bedömningen att det avspärrade området kan minskas något. Boende ska dock vara beredda att omedelbart evakuera. Besked om evakuering ges i Radio P4 Västmanland. Det är endast tillåtet att vistas på vägen och på tomtmark, inte ute i terrängen. Boskap och frigående tamdjur får inte tas med in i området. Men boende får ta med sig till exempel sin hund om hunden hålls kopplad.

Vi uppmanar de boende som nu återvänder att vara mycket försiktiga. Glöd i marken gör att branden kan blossa upp igen och trädrötter som brunnit gör att träd mycket lätt kan falla.

Stora områden kommer även i fortsättningen vara avspärrade. De är avspärrade för att skydda människors liv och hälsa samt för att säkerställa att räddningstjänsten kan arbeta ostört. Följande område är fortfarande avspärrat: Området öster om vägen Ramnäs-Virsbo-Ängelsberg (med undantag av det ovan angivna). Området mellan väg 668 och sjön Snyten inklusive själva sjön. Väg 256 från Ängelsberg till Västerfärnebo och hela området väster om det. Väg 681 och 685 mellan Västerfärnebo-Rörbo-Ramnäs och området väster om det. Undantaget de bostäder söder om Västerfärnebo som ligger i anslutning till jordbruksmark. Väg 668 Ramnäs-Virsbo-Ängelsberg öppnas för trafik för fordon med en totalvikt på max 3,5 ton. Fortsätt att lyssna på P4 Västmanland samt följ länsstyrelsens information på krisinformation.se/vastmanland.

Lägesuppdatering 2014-08-08 kl 06:30

Just nu är läget relativt oförändrat från gårdagen och tidigare lagda begränsningslinjer håller. I nuläget är det inte aktuellt med någon ytterligare evakuering under fredagen.

Branden är till synes släckt i stora områden men ligger fortfarande och glöder under marken. Förändringar i vädret och fallande träd i området kan göra att branden blossar upp igen.

På marken arbetar idag runt 120 brandmän och 100 man från försvarsmakten med släckningsarbetet. Frivilliga från FRG stödjer släckningsarbetet. Fokus är att hålla begränsningslinjerna på östra sidan samt förstärka slangsystem i norra och västra områdena. Vi kan i nuläget inte ta emot hjälp av ytterligare frivilliga på grund utav säkerhetsläget.

Under dagen förväntas liknande stöd från de flygande enheterna som under gårdagen. Flygvädret är bra och samtliga helikoptrar och flygplan kan arbeta.

Vägarna, sjöarna och luftrummet i och kring brandområdet är avstängda för allmän trafik. För nödtransporter inom det avspärrade området måste kontakt tas med räddningsledningen på grund utav säkerhetsläget.

Uppdatering 2014-08-08 05:30

Vid niotiden igår kväll avslutade de flygande resurserna sitt arbete för dagen och på marken har räddningstjänsten och försvarsmakten jobbat hela natten. 14 timmars flygning resulterade i 478 dumpningar där ca 3 miljoner liter vatten la sig över de brandhärjade områdena.

Lägesuppdatering 2014-08-07 kl 22:30

Släckningsarbetet har under dagen gått enligt plan. Eftersom det antogs att vinden skulle vända har släckningsarbetet riktats från södra sidan av Hörendesjön mot Rörbo. Branden har i nuläget inte spridit sig.

Efter dagens vattenbombningar kommer det nu ske en utvärdering över vilket resultat de har gett.

Avspärrade områden kommer att ses över men i dagsläget görs inga förändringar. Det är farligt att vistas i området med risk för bland annat fallande träd och att branden blossar upp igen. Det är även viktigt för insatserna som behöver tillgång till vägarna för att kunna sköta släckningsarbetet.

Uppdatering 8/7 klockan 19:28

Nu finns även frågor och svar här på krisinformation.se.

Uppdatering 8/7 klockan 16:50 Länsstyrelsen vill komma i kontakt med de personer som har behövt lämna djur i utrymda områden och som inte kommer åt dem på grund av avspärrningarna runt brandområdet.  Kontakta Länsstyrelsen på telefon 072-502 51 70. Ambitionen är att om möjligt försöka evakuera dessa djur. Det förutsätter dock att det finns tillgängliga resurser för detta samt att säkerhetsläget gör det möjligt. En bedömning kommer att göras från fall till fall och det går INTE att lämna några garantier för att djur kan evakueras.

Uppdatering 7/8 klockan 16:16

Stort tack för all den stora mängd mat och material som skänkts av både privatpersoner och företag till krisledningscentralen. Vi har en grupp tillsatt som arbetar med att samordna allt vi får in så att det går ut där det behövs. Därför ska inte obehöriga komma hit eller ge sig in i de avspärrade områdena. Det är livsfarligt och stör dessutom släckningsarbetet.

Du som vill skänka gåvor ska ringa till 073-86 66 956. Samma nummer gäller för dig som har behov av att ta emot mat eller material.

Lägesbild 7/8  klockan 14.00 Brandens utbredning är oförändrad. Arbetet för att minska brandens intensitet pågår och ambitionen är att hålla begränsningslinjerna och stänga in branden. Brandmän arbetar på marken och flygplan och helikoptrar bekämpar branden från luften, vilket har gett bra resultat. I nuläget är inga ytterligare evakueringar aktuella.
Förtydligand: Avspärrningen av Mälaren hävs men vatten kan fortfarande komma att hämtas där. Var därför uppmärksam om du ger dig ut på sjön. Var därför uppmärksam på  Observera att alla andra avspärrade sjöar och områden fortfarande är avspärrade. Avspärrade sjöar är: •Åmänningen (Aspen)
•Hörendesjön •Virsbosjön •Snyten •Fläcksjön •Långsjön

 

Uppdatering 2014-08-07 15:32 Surahammars  kommuns kriscentrum är i beredskap och kan aktiveras med mycket kort varsel. Om man har behov av stöd under tiden kan man kontakta sin vårdcentral eller ringa nationella hjälplinjen 020 - 22 00 60. Det går också bra att kontakta kommunens växel, 0220 - 390 00  som kan förmedla kontakt till personal i vårat Kriscentrum/POSOM-grupp.

Uppdatering 2014-08-07 kl 14:13

På grund av den höga belastningen på Länsstyrelsens webbplats har vi beslutat att flytta över all nyhetsuppdatering till den nationella krisinformationswebbplatsen krisinformation.se/vastmanland.

Vi fortsätter naturligtvis att uppdatera vår Facebooksida och vårt Twitterflöde

Karta över avspärrade vägar kring brandområdet klockan 11 idag. De enskilda vägarna inom området är också avspärrade.

Karta över brandområdet klockan 8.30 i morse. Det har varit svårt att få fram kartunderlaget, därför tog det tid. Nu jobbar vi vidare för att få fram en uppdaterad vägavspärrningskarta.

Lägesbild 7 augusti klockan 10.00:

Släckningsinsatsen följer planen. Nattens arbete fortsätter och räddningstjänsten håller sina begränsningslinjer. Det är dock mer rök idag än igår. Som läget är just nu finns inget behov av ytterligare evakuering. Just nu flyger cirka 10 helikoptrar i området samt fyra vattenbombningsplan. Vi arbetar med frågan om att förbättra informationen till de personer som evakuerats.

Uppdatering 2014-08-07 10:55

Det har skänkts stora mängder mat och material av både privatpersoner och företag till krisledningscentralen. Du som har behov av att ta emot mat eller material kan ringa 073-86 66 956. Samma nummer används av dig som vill skänka gåvor.

Uppdatering 2014-08-07 kl 09:30

Nu fungerar vårt bredband igen. Telefonin jobbar Telia och Tele2 fortfarande med.

Uppdatering 2014-08-07 kl 08:50

Vi har för närvarande problem med telefonin. Telia och Tele2 är på väg hit för att hjälpa oss. Under en (förhoppningsvis) kort stund vid niotiden åtgärdas även vårt bredband, så då har vi begränsad möjlighet att uppdatera facebook, twitter och länsstyrelsens webbsidor.

Uppdatering 2014-08-07 kl 08:30

Information in english and somali is avaliable here: www.krisinformation.se

Krisinformation.se is a Swedish national website for emergency information, directed at the general public and the media, in collaboration with other emergency management authorities.

Uppdatering 2014-08-07 kl 07:00

Det har varit en lugn natt med några småbränder som har blossat upp men som man lyckats släcka. Begränsningslinjerna har hållits.

Nio helikoptrar har vattenbombat sedan 04:00 i morse. Vattenbombplanen var planerade att börja flyga cirka 06:30. De beräknas hålla på i sammanlagt 14 timmar.

De kommer koncentrera sig på den östra flanken. Planen flyger på 30 meters höjd. Var tredje minut släpper de 24 ton vatten. Det är sex ton per flygmaskin.

Under dagen kommer en helikopter att börja ta bilder från luften för att få en bild av skadeläget.

Vädret beräknas att vara mulet, genomsnittlig vind på 2-6 m/s, vinden är sydvästlig och går in mot östlig riktning. Det beräknas bli runt 20-22 grader varmt.

Idag är det ungefär 120-140 personer som kommer att jobba med brandbekämpning. 100 personer från Försvarsmakten arbetar med logistik och annat stödarbete. 30-40 övriga arbetar ute i brandområdet.

Uppdatering 2014-08-07 kl 06:30

Alla reagerar olika vid en krissituation. Behöver du någon att tala med finns den nationella hjälplinjen, 020 - 22 00 60, http://www.hjalplinjen.se.

Det finns även grupper för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) i de berörda kommunerna dit drabbade kan söka sig för stöd. För frågor om branden gäller 113 13.

Sök vidare information på kommunernas hemsidor:

Sala kommun >>

Norbergs kommun >>

Fagersta kommun >>

Västerås kommun >>

Att själv läsa vidare om krisreaktioner >>

Lägesbild 2014-08-07 kl 00:19

Brandens omfattning och spridning

Tidigare lagda begränsningslinjer håller. Förutsättningarna för effektiv brandsläckning har varit och är bra under onsdagen. Branden är till synes släckt i relativt stora områden, men ligger och glöder under mark till dess att omfattande eftersläckning kan genomföras. Till dess finns risken att den blossar upp igen.

I andra delar har vi fortfarande öppna flamfronter. Vi arbetar hårt för att förstärka begränsningslinjen i nordost och ost för att säkerställa skyddet inför torsdagen.

Onsdagens regn har begränsat utbredningshastigheten något men släcker inte branden.

Överflygningar med helikopter över brandområdet visar att det i brandområdet finns relativt stora områden som inte har brunnit.

Samhällena väster om branden längs väg 668 skyddas av särskilda grupper som hittills inte haft några problem att hantera de enstaka brandspridningar i västlig riktning som förekommit.

Insats

Den östra begränsningslinjen har förstärkts med skogsmaskiner och släckning samtidigt som ett kraftfullt vattenmatningssystem byggs upp med de s k SMC-enheterna med stora vattenpumpar.

Helikoptrar har arbetat under onsdagen och vid sextiden kunde flygplanen släppa sina första vattenlaster i brandområdet.

Vår bedömning är att risken för okontrollerad brandspridning under natten är låg och vi ser inte heller något behov av någon utrymning av ytterligare fastigheter under denna period.

Redan beslutade utrymningar fortsätter att gälla till dessa att räddningsledaren har fattat ett nytt beslut.

Insatta resurser

De lokala räddningstjänsterna har kompletterats med styrkor från hela landet. Även försvarsmakten har ökat sin närvaro och är behjälpliga med både brandsläckning, transporttjänster och helikopter, totalt knappa 100 personer på plats i aktivt arbete. Utöver det finns hjälp från FRG som stöttar i arbetet kring själva insatsen. Helikoptrar och flygplan assisterar från luften.

Räddningstjänsten kan i nuläget inte ta emot hjälp av frivilliga p g a säkerhetsläget.

Trafikläget

Vägarna, sjöarna och luftrummet i och kring brandområdet är avstängda för allmän trafik. För nödtransporter inom det avspärrade området måste kontakt tas med räddningsledningen p g a säkerhetsläget.

Planerade insatser

Från och med klockan 04:00 börjar helikoptrarna flyga igen och 06:30 beräknas flygplanen vara i luften. Under torsdagen finns det många tillgängliga flygresurser och om vädret tillåter kan dessa flyga upp till 14 timmar.

Uppdatering 2014-08-16 21:30

Vattenbombningen avslutades strax efter klockan 20.00 och kommer att återupptas i morgon bitti klockan 06.30.

Flygbekämpningen återupptar då arbetet tillsammans med räddningstjänst på marken. Under natten kommer arbetet koncentreras på att hålla begränsningslinjerna Uppdatering 2014-08-16 19:56 Den nya rökpelaren som syntes från ovan var falskt alarm meddelar räddningsledningen. Röken kom från den ursprungliga branden.

Uppdatering 2014-08-06 18:57

En ny brandhärd har uppstått. Vid 18:20 upptäckte flygande enheter en rökpelare några kilometer norr om området. Försvarsmaktens helikoptrar är skickade för att undersöka och om möjligt släcka branden. Vi återkommer med mer information. Uppdatering 2014-08-06 18:45 Det har skänkts stora mängder mat och material av både privatpersoner och företag till krisledningscentralen. Så mycket att möjligheterna att ta emot dessa nu börjar bli begränsade. För att på bästa sätt kunna fortsätta tillvarata gåvor uppmanar räddningsledningen företag och privatpersoner att i första hand ringa till 073-86 66 956. Uppdatering 2014-08-06 18:15 De franska planen vattenbombar nu i den östra delen av brandområdet mellan Sandviken och Karbenningsby.
Uppdatering 2014-08-06 17:40

Kriscentrumet (POSOM-gruppen) som finns i Hammarskolans matsal i Surahammar kommun kommer, efter samråd med krisledningen i Ramnäs, nu att gå ner i beredskap. I händelse av att brandsituationen förvärras kommer Kriscentrumet (POSOM-gruppen) åter att öppnas med mycket kort varsel.

Uppdatering 2014-08-06 16:45

Senast klockan 17.45 kommer vattenbombningarna att påbörjas i norra delen av brandområdet. Det är då av yttersta vikt att INGEN befinner sig inom det avspärrade området.

Uppdatering 2014-08-06 16:18

På sociala medier uppmanar privatpersoner folk att klippa upp viltstängsel. Detta är inte något som vi står bakaom. Det är mycket farligt för både djur och trafikanter med lösa djur på vägen.

Klipp alltså INTE upp viltstängsel!

Uppdatering 2014-08-06 16:05

Lägesbild: Dagens överflygningar har gjort att bilden av situationen har klarnat. Räddningsledningen har bra koll på begränsningslinjerna.  

Östra sidan är fokus. Där förstärker man arbetet.  

 

Uppdatering 2014-08-06 15:10 Det kommer många frågor från allmänheten om hur branden påverkar de vilda djuren.

En så stor och häftig brand är tuff för både djur och växter – åtminstone till att börja med. De flesta större djuren går undan en brand eller flyger undan branden. Branden har genom årtusenden präglat den svenska skogen med dess arter. Myror till exempel går djupt ner i jorden under branden och det är inte ovanligt att de bygger på stacken redan dagen efter att en skogsbrand gått fram. Mer information om djurlivet efter en brand finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Uppdatering 2014-08-06 13:15

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten - RÄTTELSE!

På grund av att vattenbombningar kommer ske uppmanas alla i området innanför vägarna mellan Västerfärnebo, Hästbäck, Ängelsberg och Virsbo omedelbart lämna området. Vattenbombningarna är förenade med livsfara.

Gäller INTE alla boende i dessa orter, utan i brandområdet!

Uppdatering 2014-08-08 13:15

En gård i Svartvik, i närheten av sjön Snyten, har drabbats hårt av branden. Boningshuset har klarat sig men de övriga byggnaderna på gården har brunnit ner. I samband med branden rymde flera boskapsdjur som fanns i närheten. När exakt detta hände vet vi inte men ägarna till gården har blivit underrättade. - Troligen har brandförloppet gått väldigt fort, säger personal från räddningstjänsten.

 

Uppdatering 2014-08-06 12:20

Just nu råder gynnsamma väderförhållanden och det finns en chans att få kontroll över händelsen. Begränsningslinjer finns runt hela brandområdet och fokus för arbetet är att hålla och förstärka dessa. Det är förenat med livsfara att vistas i området och avlysning på land, vatten och i luften gäller och detta måste respekteras. En gård i det nordvästra området har brunnit och polisen kontaktar ägarna om detta.

Uppdatering 2014-08-06 12:08

De boende i området kring Karbenning som ligger innanför avspärrningarna (se kartan för vattenbombningarna längre ner) får inte återvända till sina bostäder. När vattenbombningarna sker är det förenat med livsfara att vistas i området.

 

 

Uppdatering 2014-08-06 10:58 Påminnelse: Vi vill påminna att alla som berörs av rök från skogsbranden uppmanas hålla sig inne och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Uppdatering 2014-08-06 10:05

Fler sjöar samt större områden i Mälaren har blivit avspärrade!

Hela Granfjärden i Mälaren Åmänningen Hörendesjön Virsbosjön
Snyten Fläcksjön Långsjön är avspärrade för båttrafik. Detta betyder att inga båtar får trafikera vattnet och att de båtar som vill transportera sig mellan Fagersta och Seglingsbergsslussen måste lösa detta genom landtransport eller på annat sätt. De båtar som redan ligger i sjöarna måste ligga kvar förtöjda.

Uppdatering 2014-08-06 kl 10:00

Vi är överväldigade över all hjälp och resurser som har skänkts av frivilliga. Just nu har vi mer mat, vatten och proviant än vad som är hanterbart här på ledningscentralen i Ramnäs. Vi tackar därmed vänligt men bestämt nej till ytterligare gåvor.

Uppdatering 2014-08-06 kl 09:45

Italienska plan på väg. Vi har nu fått bekräftat att det första italienska planet som ska hjälpa till med släckningsarbetet har lämnat Kastrups flygplats och beräknas ankomma Hässlö flygplats i Västerås cirka klockan 10.20. Det andra planet beräknas anlända strax efter.

 

Uppdatering 2014-08-06 kl 09:02

OBS! Förenat med livsfara att vistas i området under vattenbombningen

Vattenbombningsplanen ska börja flyga under förmiddagen. Det är av yttersta vikt att obehöriga håller sig borta från både den plats i Mälaren (öster om Aggarön) där planen hämtar vatten och brandområdet där planen kommer att släppa sitt vatten. Detta för att underlätta planens arbete men även för att det är farligt att vara i närheten.

Hela luftrummet över brandområdet är avspärrat för all obehörig lufttrafik. Detta gäller även mindre privata farkoster och radiostyrda flygplan.

Sjöarna Åmänningen, Hörendesjön, Virsbosjön och Snyten är avspärrade för båttrafik. Detta betyder att inga båtar får trafikera vattnet och att de båtar som vill transportera sig mellan Fagersta och Seglingsbergsslussen måste lösa detta genom landtransport eller på annat sätt. De båtar som redan ligger i sjöarna måste ligga kvar förtöjda.

Uppdatering 2014-08-06 kl 07:16 Vi fokuserar på räddningsarbetet och att släcka branden. Frågor kring specifika hus och skador kan i dagsläget inte besvaras. Räddningsledningen återkommer när dom har möjlighet att lämna besked. Uppdatering 2014-08-06 kl 06:46 Situationen är fortsatt allvarlig. Branden är fortfarande inte under kontroll och räddningsinsatserna har fortsatt med oförändrad styrka under natten. Under morgonen kommer räddningstjänsten öka bemanningen ytterligare. Utöver brandpersonal finns polis, militär och FRG på plats.

Beslut som tidigare tagits om evakueringar står fortfarande kvar. Ett undantag finns som gäller centrala Gammelby. Dit är det okej att återvända under förutsättning att:

 

 • du är beredd att omedelbart utrymma på order från räddningsledningen.
 • du följer utvecklingen i P4 Västmanland där utrymningsordern kommer förmedlas.
 • du inte tar med djur tillbaka.

En eventuell utrymning av centrala Gammelby ska ske via Virsbo. Har du möjlighet så stanna borta.

Det är väldigt viktigt att personer som har evakuerats från övriga områden inte återvänder hem innan räddningsledningen meddelar att faran är över.

Polisen finns på plats med spärrplatser i utrymda området och har inte sett några tecken på plundring under natten.

Ingen får gå in i brandområdet på grund av fara för fallande träd. Uppdatering 2014-08-06 kl 04:35 I nuläget finns inget hot mot Norberg. Evakuering är inte aktuell.

Observera att det är viktigt att personer som redan har evakuerats från olika områden inte återvänder till de evakuerade områdena. Räddningsledaren kommer att meddela när det är möjligt att återvända till dessa områden.

Uppdatering 2014-08-05 kl 22:00

Just nu är läget relativt stabilt. Släckningsarbetet fortskrider som det ska. Tre helikoptrar har under kvällen arbetat från luften och cirka 150 brandmän arbetar från marken. De lokala räddningstjänsterna har kompletterats med styrkor från övriga landet. Utöver grannlänen finns resurser även från Stockholmsregionen, Jönköping, Göteborg och Skåne. Även Försvarsmakten har ökat sin närvaro och är behjälplig med både brandsläckning, transporttjänster och helikopter. Försvarets Automobilklubb kommer under kvällen att förstärka ytterligare och fler bandvagnar med vatten är på väg. Utöver det finns hjälp från FRG (frivilliga resursgruppen) som stöttar i arbetet kring själva insatsen.

Räddningstjänsten meddelar att de i nuläget inte kan ta emot ytterligare hjälp av frivilliga på grund av säkerhetsläget. I dagsläget finns inget hot mot Norberg. Evakuering är inte aktuell.

Det är dock viktigt att de personer som redan har evakuerats från olika områden inte återvänder till de evakuerade områdena. Räddningsledaren kommer att meddela när det är möjligt att återvända till dessa områden. Vad gäller trafikläget är följande vägar är helt eller delvis avstängda: •Väg 756 •Väg 256 •Väg 664 •Väg 668 •Väg 681 •Väg 685 Karta läggs ut inom kort som förtydligar avstängningarna.

För nödtransporter inom det avspärrade området måste kontakt tas med räddningsledningen på grund av säkerhetsläget. De som har frågor är välkomna att ringa SOS informationsnummer på 113 13.

Uppdatering 2014-08-08 kl 21:19 Vägar som är avstängda: •Väg 256 från Norberg till Västerfärnebo •Väg 668 från Virsbo till Ramnäs •Väg 668/758 från Virsbo till Olsbenning •Väg 664 från Ängelsberg till Ombenning

Uppdatering 5/8 17:52 Som den uppdaterade spridningskartan visar så lyckades elden hoppa över sjön Snyten. Räddningstjänsten har gått in stenhårt med vattenbombning i området så där ska branden vara under kontroll just nu. Vi har betydligt bättre väderförhållanden idag med högre luftfuktighet och svagare vindstyrkor. Brandmännen sliter som djur för att försöka få kontroll över branden och satsar allt de har idag för att vara förberedda för eventuellt sämre väderförhållanden igen.

Uppdatering 5/8 17:00 En del av Mälaren spärras strax av för att flygen som ska vattenbomba ska hämta vatten ur Mälaren vid Granfjärden. Se bilden. Avspärrningen gäller från och med kl 19.00 ikväll tisdag och tills vidare. Kustbevakning och andra insatsmyndigheter kommer att bevaka så att inga fritidsbåtar och fartyg kommer in i området.

Uppdatering 5/8 15:48 Efterlysning - De som jobbar i ledningslokalerna för skogsbranden har det alldeles för varmt i rummen, därför efterlyser vi portabla luftkonditioneringsapparater! Kontakta Länsstyrelsen på telnr 070-749 63 03.

Uppdatering 5/8 kl 13:37 Du som har behov av hjälp och resurser av olika slag kan söka i Förteckningen över anmälda frivilliga resurser på Sala kommuns hemsida.

Du som vill anmäla frivilliga resurser kan göra det till Civilförsvarsförbundet som kan nås på 076 725 47 95.

Uppdatering 5/8 kl 11:21 Länsstyrelsen tar nu över den kommunala räddningstjänsten. Landshövding Ingemar Skogö fattade just beslutet.

Uppdatering 5/8 kl 10:27 Ett förtydligande. Det finns inget beslut om att evakuera Norberg kommun i nuläget. Däremot kan man om man vill, förbereda sig inför en eventuell evakuering genom att t.ex. packa väskor och planera vilken väg man ska ta... sig ifrån branden samt höra sig för om man har möjlighet till att bo hos vänner eller bekanta.
Uppdatering 5/8 kl 10:15 För information om vilka områden som har blivit strömlösa hävisar vi till Vattenfalls sida: http://www.vattenfall.se/sv/aktuella-stromavbrott.htm som uppdateras regelbundet.
Uppdatering 5/8 kl 10:00 Ett nytt inlägg med information här på facebook upprättat eftersom det varit problem med att se informationen i det förra..

Sidan uppdaterad: 2014-09-01 16.16

Dela Facebook Twitter

 • Skogsbranden i Västmanland
 • Nyheter från Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Kartor för skogsbranden
  • Tidigare uppdateringar om branden
 • Att återvända efter en evakuering
 • Stöd till dig som är drabbad
 • Ekonomi och försäkringar
 • Du som vill hjälpa till
 • Trafikinformation
 • Frågor och svar
 • Branden i siffror
 • Information in English

Pågående händelser

Tidigare händelser

Vad är en kris

Så hanteras en kris

Krishanteringens grunder

Krishanteringens grunder

Samhällets ansvar

Ditt eget ansvar

Stöd till drabbade och närstående

Ordlista

Elstörningar

Extremt väder och naturolyckor

Händelser i utlandet

Kärntekniska olyckor

Smittsamma sjukdomar

Terrorism

Transportstörningar

Samlad sida om störningar och avbrott

 • Om Krisinformation.se
 • Kontakta redaktionen
 • Krisinformation.se i sociala medier
 • För myndigheter och andra aktörer