Detta är en gammal händelsesida om Militärövningen Aurora 17 som startade 11 sep 2017

Militärövningen Aurora 17

Detta är en arkiverad sida om Försvarsmaktens övning Aurora 17. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades
Bild tagen vid tidigare tillfälle. Logistikbataljonen ur Trängregementet i Skövde under övning.

Flygplan, helikoptrar, militärfordon på marken och fartyg till sjöss. Den 11-29 september 2017 pågår militärövningen Aurora 17 och det kommer att märkas på olika sätt, bland annat genom störningar i trafiken.

Det är Försvarsmakten som genomför övningen för att öva sin förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Aurora kommer att pågå på flera håll i landet, men framför allt vara koncentrerad till Göteborg, Mälardalen, Stockholm och Gotland. Trafikverket arbetar för att minska trafikpåverkan under övningsperioden, bland annat genom att undvika vägarbeten på de vägsträckor som används för militära transporter.

Flera länder deltar

Förutom 19 000 militära deltagare från Sverige så deltar även ett 40-tal myndigheter och 1 500 personer från andra länder, däribland USA, Finland och Estland.

Övningen börjar med att Sverige tar emot utländska förband i Göteborg inom ramen för värdlandsstöd, det vill säga man övar på att ta emot de länder som ska agera stöd för Sverige. Sedan ska förbanden transporteras till Mälardalsområdet och Gotland. Därefter är scenariot att en fiende luftlandsätter norr om Stockholm och Sverige måste försvara sig. Sedan blir det en gemensam kustförsvarsoperation längs med Östersjökusten i Södermanland. På Gotland blir det övning i strid och stridens konsekvenser med både militära och civila skador. Övningen avslutas i Södermanland.

Fakta/ Aurora 17

När: 11-29 september
Var: Förband i hela Sverige är involverade, men mest berörda är områden i Mälardalen, Stockholm, Gotland och Göteborg.
Antal svenska deltagare: Ca 19 000 personer
Antal deltagare från andra länder: Ca 1 500 personer
Vilka länder deltar: Förutom Sverige även Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA.
Källa: Försvarsmakten

Taggar för denna sida: