Detta är en gammal händelsesida om Vattensituationen 2017 som startade 21 mar 2017

Vattensituationen 2017

Under höstarna och vintrarna 2015-2016 fick delar av landet en mindre mängd snö och regn än normalt. Även våren 2017 var nederbördsfattig. Det har lett till låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin.
Uppdaterades

De låga vattennivåerna innebar att delar av landet drabbades av eller riskerade vattenbrist under sommaren 2017. Östra Sverige (från Blekinge till Västernorrlands län) och de inre delarna av Götaland var särskilt utsatta, med undantag för lokala variationer.

Kolla vad som gäller i din kommun

På vissa orter förekom bevattningsförbud under sommaren. Ett sådant utfärdas i regel av kommunen och gäller de som har kommunalt vatten. Ett bevattningsförbud kan innebära förbud mot att fylla poolen, använda vattenslang, vattenspridare och högtryckstvätt. Det bästa är alltid att vända sig till sin kommun för att få aktuell information om vad som gäller.

Information om dricksvatten

Information om vattenläget

Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU, presenterar grundvattennivåerna i augusti. Foto: SGU

 • Publicerades 2017-12-27 13:26:25

  Oro för vattenbrist ledde till minskad vattenförbrukning

  Inför sommaren 2017 såg Sverige ut att drabbas av den värsta vattenbristen på flera decennier. Vattenbristen blev inte så illa som befarat, men i tolv län var den allmänna...

 • Publicerades 2017-06-19 15:27:25

  Ny tjänst ska informera om risk för vattenbrist

  På måndagen lanserades den nya tjänsten ”Risk för vattenbrist” på SMHI:s webbplats. Tjänsten ska underlätta för den som vill förbereda sig för en eventuell vattenbrist.

 • Publicerades 2017-05-22 12:54:01

  Vattenbrist hotar stora delar av landet

  Vattensituationen inför sommaren är allvarligare än vad den varit på flera decennier. Det skriver Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och flera andra myndigheter i ett gemensamt...