Att återvända hem efter en evakuering

Att vara med om en skogsbrand kan vara en skrämmande upplevelse. Om du har blivit evakuerad eller inte har kunnat återvända hem till följd av branden kan göra att du ställer dig frågor om vad som hänt.
Uppdaterades
När du ska återvända efter en evakuering kan det vara bra att förbereda sig på att omgivningarna kan se helt annorlunda ut än när du lämnade dem.

Att sitta och vänta på att få komma hem kan skapa ångest. Man vill så snabbt som möjligt få återvända för att se vad som hänt. Det finns många skäl till att man inte omedelbart får återvända, som till exempel att branden inte är släckt och att hemmet därför fortfarande inte är säkert, eller annat som polis och räddningstjänst beslutar kring.

Du som fortfarande är evakuerad

Det är räddningsledningen som avgör när den som evakuerats får återvända hem. Information om detta kommer att gå ut bland annat via Sveriges Radio P4.

Din kommun har ansvar för att ge socialt och psykologiskt stöd vid större händelser. 

Hur kan jag förbereda mig för att återvända?

När du ska återvända efter en evakuering kan det hjälpa att tänka på hur hemmet och omgivningarna kan se ut och hur det kan kännas att se det. Det kan vara bra att förbereda sig på att omgivningarna kan se helt annorlunda ut än när du lämnade dem.

Exempelvis kan skogen vara utbränd och naturen livlös. Du kan känna brandlukt och möta områden som är täckta av aska. Välbekanta landmärken kan vara borta och det kan finnas skadade och avlidna djur i skogen. När du kommer in i ditt hem kan matrester lukta illa, särskilt om strömmen varit avstängd en längre tid.

Hjälp att hantera händelsen

Efter en katastrof, som en brand kan vara, reagerar människor olika. Det är vanligt att känna sig ledsen, arg, skuldtyngd eller avtrubbad och ha svårt att sova.

Många människor fortsätter att tänka på händelsen för att försöka förstå och hitta förklaringar till det som har hänt. Det är naturligt men det kan vara bra att försöka låta bli att fastna i sådant som du inte kan påverka.

Här finns ytterligare några förslag som kan hjälpa dig i din återhämtning:

  • Se till att ha ett stödjande nätverk. Prata med dina närmaste och vänner om dina tankar och känslor. Träffa och prata gärna också med andra som varit med om branden.
  • Isolera dig inte från omgivningen. Människor som söker stöd, engagerar sig i samhället och utnyttjar de olika tjänster som erbjuds återhämtar i regel sig snabbare och bättre.
  •  Ge dig själv och andra tid att smälta händelsen. Försök att inte kritisera dig själv och andra.
  • Återhämtningen kan ta tid. De flesta återhämtar sig av sig själva och med stöd från närstående.

Fler råd från1177.se till dig som ska återvända hem efter en skogsbrand

Flera av svenska kyrkans församlingar ger stöd till drabbade. 

Källa: 1177 Vårdguiden