För dig som är skogsägare

Skogsbränderna kan orsaka stora materiella skador. För många innebär detta betydande ekonomiska problem. Var försiktig med att gå in i brandhärjad skog. Här har vi samlat mer information för dig som är skogsägare.
Uppdaterades
Bränd skog vid Västmanlandsbranden 2014.

Efter branden är det förståeligt att man som markägare vill kontrollera hur skogen är drabbad. Enligt Skogsstyrelsen finns dock stora risker med att vistas i skog som drabbats av branden.

När den flammande branden har upphört kan glödbranden pågå i flera månader. Det beror på att glödbranden kryper ner i torvmossar och andra ställen trots att det är fuktigt eller finns snö på marken. En annan fara är att träd kan falla omkull när som helst.

Skogsstyrelsen uppmanar därför både markägare och allmänhet att vänta med att gå in i dessa områden tills läget är säkrare.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har tagit fram information om markägarens ansvar vid eftersläckning. Här finns också en webbkurs om eftersläckning.

Mellanskog och Norrskog har samlad information till drabbade skogsägare. På skogsägarförenings Skogens webbplats finns också information om skogsbränderna.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av de stora skogsbränderna. Syftet med uppdraget är att säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett samordnat och säkert sätt.

Ekonomi och försäkringar

Enligt Svensk Försäkring behövs en separat försäkring för skogsfastigheter. För mer information om vad som gäller bör du alltid kontakta ditt försäkringsbolag.

Källa: Skogsstyrelsen, Svensk Försäkring och LRF.

Taggar för denna sida: