Detta är en gammal händelsesida om Torkan 2018 som startade 9 jul 2018

Torkan 2018

Detta är en arkiverad sida om den långvariga värmen och torkan under sommaren 2018. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades
Lantbrukaren Lars Albinssons fält i Fjelie, utanför Lund, har drabbats hårt av torkan.

Grundvattennivåerna i små magasin låg i augusti mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet med rekordlåga noteringar på vissa håll. I de stora magasinen var nivåerna i många fall under de normala. Detta enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) grundvattenrapport för augusti

I mitten av augusti hade 85 kommuner utfärdat bevattningsförbud och över 100 andra uppmanade sina invånare att använda dricksvattnet med försiktighet. Det visade Krisinformation.se:s genomgång från den 14-15 augusti.

Vänd dig till din länsstyrelse eller kommun för aktuell information om det råder bevattningsförbud där du befinner dig. Livsmedelsverkets tips om vad du kan göra för att spara vatten finns här.

För lantbrukare och djurägare

Torkan har lett till dåliga skördar och foderbrist, vilket drabbat många lantbrukare och djurägare. Du hittar länkar till de ansvariga myndigheternas information här nedan. 

  • Publicerades 2018-08-10 14:52:55

    Fortfarande viktigt att spara på dricksvattnet

    Den långvariga värmen och bristen på regn har försämrat tillgången på dricksvatten i Sverige. Under augusti har det regnat på flera håll i landet, men det räcker inte för att...

Taggar för denna sida: