Detta är en gammal händelsesida om Stöd till anhöriga efter flygkraschen i Iran som startade 10 jan 2020

Stöd till anhöriga efter flygkraschen i Iran

Detta är en arkiverad sida om flygkraschen i Iran i januari 2020. Informationen uppdateras inte längre.
Uppdaterades
Vid en allvarlig händelse erbjuder samhället olika typer av stöd och hjälp.

Ursprunglig information:
Utrikesdepartementet har bekräftat att det fanns svenskar med på planet som kraschade i Iran. Här har vi sammanställt information och länkar kring hur du som anhörig kan få hjälp och stöd från svenska myndigheter. 

Morgonen den 8 januari störtade ett passagerarplan från Ukraine International Airlines strax efter att ha lämnat Teherans Imam Khomeini Airport. Planet var på väg till Ukrainas huvudstad Kiev. Alla passagerare omkom och bland de drabbade finns ett antal svenskar från olika kommuner i Sverige. 

Polismyndigheten arbetar med att identifiera kvarlevorna av de drabbade svenskarna. Identifieringen sker i samarbete med iranska och ukrainska myndigheter samt med Interpol. 

Utrikesdepartementet, UD, har skickat ett konsulärt kristeam som stödjer Sveriges ambassad i Teheran. Ambassadens uppgifter är bland annat att hålla kontakt med iranska myndigheter och att bistå anhöriga som befinner sig i Iran. Mer information om UD:s arbete med anledning av kraschen. UD finns tillgängliga dygnet runt på krisnumret 08-405 92 00.

Den 16 januari deltog Sveriges utrikesminister Ann Linde vid ett möte i London tillsammans med övriga utrikesministrar från de länder som förlorat invånare i flygkraschen. Mötet syftade till att samordna insatserna från de olika länderna. 

 Vi kommer att trycka på vikten av en fullständig och transparent utredning av nedskjutningen av planet och förväntar oss iranska myndigheters samarbete. Vi kommer också att diskutera stöd och kompensation till anhöriga liksom identifiering och hemtagning av kvarlevor, sa utrikesminister Ann Linde i samband med mötet.

Statens haverikommission har utsett en expert som medverkar i den säkerhetsutredning av olyckan som leds av den iranska utredningsmyndigheten. Anhöriga som har frågor om utredningen kan ringa på telefonnummer 08-508 862 00. Läs mer på haverikommissionens webbplats.

Krisstöd till anhöriga och oroade

Vid en allvarlig händelse erbjuder samhället olika typer av stöd och hjälp.

Kommunernas krisstöd

Vissa av de kommuner, där de drabbade i flygkraschen var hemmahörande, har upprättat krisstöd dit anhöriga kan vända sig. Information om detta finns i dessa fall på kommunernas webbplatser.

Stödlinjer och hjälp

1177 Vårdguiden finns råd till personer som varit med om allvarliga händelser och om hur du som vuxen kan prata med barn om händelsen. Du kan även kontakta någon av de stödlinjer som finns på nätet via chatt, mejl eller telefon. 

Är du barn och behöver någon att tala med finns det flera ställen att vända sig till. Läs mer om det här. 

När läget blir akut

Känner du att sorgen håller på att ta över din vardag och du mår mycket dåligt ska du kontakta en vårdcentral. Vid ett akut läge, kontakta genast en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112. 

Praktisk information till anhöriga

När en anhörig går bort finns det vissa praktiska saker som behöver göras.

Vid dödsfall i utlandet – kontakta ambassaden

Har dödsfallet skett i utlandet ska man kontakta ambassaden i det aktuella landet. De kan till exempel hjälpa till med att registrera dödsfallet hos Skatteverket och ta fram nödvändig dokumentation för hemtransport av den avlidne.

Hemtransport

Om den avlidne är försäkrad kan försäkringsbolaget hjälpa till med den praktiska hanteringen kopplad till dödsfallet och även bekosta hemtransporten. Saknas försäkring kan ambassaden ge råd kring hemtransport eller lokal begravning på plats.

Efterlevandeguiden – när en anhörig avlidit

När en anhörig dött kan man behöva kontakta flera olika myndigheter och andra aktörer. På Efterlevandeguiden.se hittar du information om och checklistor över vad som behöver göras precis efter dödsfallet men också månaderna och åren därefter. 

  • Publicerades 2020-01-08 10:26:15

    Svenskar drabbade i flygkrasch

    Med anledning av flygolyckan i Iran, där svenskar drabbats, har UD öppnat ett krisnummer dit oroliga anhöriga kan ringa. Numret är 08 405 92 00.

  • Publicerades 2020-01-09 21:20:00

    UD avråder från icke nödvändiga resor till Iran

    Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet (UD) den 9 januari 2020 beslutat att avråda från alla icke nödvändiga resor till Iran. Orsaken är ett...

Taggar för denna sida: