Aktuell och bekräftad information om coronaviruset

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Här hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.
Undersökning av coronavirus på sjukhuset Charité i Berlin, Tyskland. Foto: Christophe Gateau/TT.

Du hittar alltid våra senaste nyheter om covid-19 här.

Hjälp till att minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. 

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Se listan över symtom längre ned på sidan. 
 • Gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus i onödan. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk. Undvik även att besöka äldre släktingar. 
 • Undvik onödiga resor. Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas. Läs mer om inrikesresor här.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Fler hygienråd hittar du här.

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år

Tillgängliga studier av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år är den främsta riskgruppen. Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter. 

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator. 
 • Promenera gärna utomhus. 
 • Be om hjälp med att handla mat.

Om någon behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplats.

Vanliga symtom på covid-19

 • Hosta.
 • Feber.
 • Andningsbesvär 
 • Snuva.
 • Halsont.
 • Huvudvärk.
 • Muskel- och ledvärk.
 • Illamående.

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat. Läs mer på 1177 vårdguidens webbplats.

Riskgrupper

Tillgängliga studier av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år är den främsta riskgruppen. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar. Läs mer här.

Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19. Det kan vara bra att känna till att vaccination mot pneumokocker eller influensa inte ger skydd mot covid-19.

Gravida

I dagsläget finns det endast begränsad information om covid-19 och graviditet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är gravid vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. 

Behöver jag ta prov för covid-19?

Nästan alla som får covid-19 får lindriga symtom och blir friska utan att behöva sjukvård. Därför finns det inga medicinska skäl att provta alla med symtom som hosta, halsont, feber eller annat som kan tyda på covid-19, men som också kan vara någon annan infektion.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av personer som har insjuknat akut i feber eller luftvägssymtom och som behöver vårdas på sjukhus. Dessutom rekommenderas provtagning av personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre och som fått feber eller luftvägssymtom som skulle kunna bero på covid-19.

Region Stockholm har tagit fram en webbaserad självskattning som du kan göra för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården när du har symtom.

Sök information på webben först!

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Hjälp dem som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser och här på Krisinformation.se.

Information via telefon

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Om du känner dig orolig

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. På Röda korsets webbplats kan du ta del av råd om hur du kan hjälpa dig själv när rädslan tar över. Röda korset har också öppnat en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro kring utbrottet av det nya coronaviruset: 0771-900 800. Stödtelefonen är öppen vardagar mellan kl. 12.00-16.00

Rädda barnen har samlad information om hur man kan minska oron för coronaviruset hos barn och föräldrar. 

Du kan också kontakta jourhavande präst via Svenska kyrkans chatt eller genom att skicka ett digitalt brev.

Skydda dig och andra från smittspridning

Uppdaterades
Taggar för denna sida: