Detta är en gammal händelsesida om Höga vattennivåer i södra Sverige som startade 20 feb 2020

Höga vattennivåer i södra Sverige

Detta är en arkiverad sida om höga vattennivåer i södra Sverige vintern 2020. Sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

Den senaste tidens regnande har gjort att vattenståndet är mycket högt på många håll i södra Sverige. SMHI har utfärdat flera klass 2-varningar för området.

För att få mer detaljerad information, gå in på SMHI:s varningssida och klicka på kartan. 

De höga vattennivåerna har även lett till översvämmade vägar och fastigheter på vissa håll. För lokal information om hur det ser ut där du bor, kontakta din kommun eller länsstyrelse.

Husägare har eget ansvar

Som enskild fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda din egendom. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas. Läs mer om hur du kan förbereda dig och agera vid en översvämning här.

Följ trafikläget

Stora regnmängder på kort tid kan leda till översvämmade vägar och störningar i kollektivtrafiken. På Trafikverkets hemsida kan du få koll på trafikläget där du befinner dig. Tänk på att ta det försiktigt i trafiken och respektera avstängda vägar. 

Undvik strömmande vattendrag

Undvik att vistas i närheten av strömmande vattendrag. Vattnet gör att marken längs vattendragen blir porös och man ska därför hålla avstånd.

Skredrisken kan öka

Blöta marker och höga flöden kan öka risken för jordskred. Det vanligaste är att skreden inträffar när det slutat regna och vattnet börjar att dra sig tillbaka. Statens geotekniska institut har information som kan hjälpa dig att upptäcka varningstecken för skred.

Taggar för denna sida: