Detta är en gammal händelsesida om Höga flöden och översvämningar som startade 18 jan 2023

Höga flöden och översvämningar

Detta är en arkiverad sida om översvämningar i flera sjöar och vattendrag i södra och mellersta Sverige i januari 2023. Informationen på den här sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades
Översvämning.

I januari 2023 drabbades flera sjöar och vattendrag i södra och mellersta Sverige av översvämningar. 

I övre Ätran och övre Viskan var vattennivåerna såpass höga att SMHI valde att utfärda röda varningar, den allvarligaste nivån av SMHI:s vädervarningar, för översvämning i några sjöar i anslutning till åarna. Det gällde områden utmed Marsjön och Mellsjön i Ulricehamns och Borås kommun samt ett område vid Simmesjön i Tranemo kommun. 

Röd varning används när vädret kan föra med sig allvarliga konsekvenser för samhället eller stor fara för allmänheten. 

SMHI utfärdade också orange varning för översvämning i nedre Storån i Västerviks kommun, Dyltaån i Örebro kommun, nedre Ätran i Svenljunga kommun samt Arbogaån.

I Kilaån i Södermanlands län, övre delen av Nissan, nedre Lagan samt övre Tidan uppströms Blikstorp i Jönköpings och Västra Götalands län var det så höga flöden att SMHI utfärdade orange varning för det.

Skillnaden mellan höga flöden och översvämning är att höga flöden medför att mycket vatten rör sig med höga strömningshastigheter. Som en konsekvens av höga flöden kan översvämning uppstå.

Ursprunglig text:

Efter regn och snösmältning steg vattennivåerna i flera sjöar och vattendrag i södra och mellersta Sverige. Här kan du läsa om de varningar för höga flöden och översvämning som SMHI utfärdat. Du får också länkar till lokal information från länsstyrelser och kommuner. Även orange varning indikerar fara för allmänheten.

Vad innebär röd varning?

Det är den allvarligaste nivån av SMHI:s vädervarningar. Det innebär att vädret kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten och mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Det finns också risk för problem med framkomlighet på vägar i översvämmade områden.

Vad innebär orange varning?

Vid orange varning kan vädret medföra fara för allmänheten, allvarliga skador på egendom och miljö och störningar i samhällsfunktioner. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan drabbas mycket allvarligt.

Vad innebär gul varning?

Vissa skador kan uppstå på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner. Enskilda eller vissa grupper kan drabbas allvarligt. De som bor eller vistas i utsatta områden eller tillhör en riskgrupp bör vidta förebyggande åtgärder.

Mer från myndigheter  • Publicerades 2023-01-13 11:33:00

    Röda varningar för översvämning

    🔺 SMHI har utfärdat röda varningar för översvämning. De röda varningarna gäller några sjöar i anslutning till övre Viskan och övre Ätran i Västra Götalands län. Det finns även...