Östergötlands län

Uppdaterades

SMHI har utfärdat en organge varning för höga flöden i Stångån. Även andra platser har drabbats av höga flöden, som riskerar att leda till översvämningar.  

I de översvämningsdrabbade områdena finns det risk att dricksvattenbrunnar förorenas. Länsstyrelsen Östergötland uppmanar de med egen dricksvattenbrunn att kontrollera vattenkvaliteten innan användning. 

Länsstyrelsen Östergötland: Kontrollera dricksvattenbrunnar i översvämningsdrabbade områden

Finspångs kommun

Det råder hög risk för översvämning utmed sjöar och vattendrag. Det kan också vara mycket höga strömhastigheter.

Finspångs kommun om översvämningsläget 

Linköping

Det råder skärpt risk för översvämning i sjöar och vattendrag, meddelar Linköpings kommun. Vattennivåerna är höga i sjöarna Roxen och Glan. En orange varning för höga flöden finns utfärdad för Stångån, från Slattefors till sjön Roxen.

Linköpings kommun om översvämningsläget

Norrköping

Det är höga vattennivåer i sjöarna Roxen och Glan. Vattennivåerna leder till höga flöden i Motala ström från Glan ner till Norrköping.

Norrköpings kommun om översvämningsläget

Mjölby

Det är höga flöden i Svartån från sjön Sommen till sammanflödet med Skenaån. Det beror på hög tappning från sjön Sommen till följd av regn och snösmältning.

Mjölby kommun om översvämningsläget