Skåne

Uppdaterades

Vattennivåerna är fortsatt höga på flera håll i området. De höga nivåerna i Ringsjön drabbar flera kommuner. 

Följ vattennivån i Ringsjön här, sidan uppdateras dagligen.

Eslöv

Flera fastighetsägare i Eslöv har drabbats svårt av översvämningarna längs Kävlingeån och kring Ringsjön. Avloppssystemet är också ansträngt.

Eslövs kommun om översvämningarna

VA syd: Just nu extremt höga vattenflöden

Hässleholm

Situationen vid Finjasjön och Almaån är fortfarande allvarlig, trots att vattennivåerna har börjat sjunka. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att undvika de översvämningsdrabbade områdena. 

Hässleholms kommun om läget

Höör 

Även Höör påverkas av de höga vattennivåerna i Ringsjön. Det finns risk för översvämmad mark och ras i närheten av vattendrag och sjöar i områden som ligger lågt.

Höör kommuns webbplats