Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Samhällets beredskap vid händelser utomlands

Att ge stöd till svenskar i större krissituationer utomlands är en viktig uppgift för Sveriges ambassader. Samtidigt inträffar det sällan något som gör att man behöver ta kontakt med ambassaden eller konsulatet. Det egna ansvaret är centralt när man reser utomlands.
Uppdaterades
Ditt eget ansvar är centralt när du reser utomlands.

Utrikesdepartementet (UD) har en god krisberedskap för att hantera större kriser som kan drabba svenskar utomlands. Alla ambassader har krisberedskapsplaner som beskriver hur ambassaden ska arbeta i en konsulär kris. I en krissituation kan UD och ambassaderna bidra med konkreta råd och information till svenskar. Ambassaden kan också hjälpa till med att utfärda provisoriska pass, överföra pengar från egna konton, ta kontakt med anhöriga och myndigheter i Sverige.

Hjälp vid olyckor

Om du råkar ut för en olycka under din utlandsvistelse så kan du som svensk medborgare få hjälp från ambassader och konsulat med:

  • råd om hur du överför pengar från Sverige, det vill säga hjälp till självhjälp.
  • att kontakta försäkringsbolagens larmcentraler om du eller anhöriga inte har möjlighet att själva kontakta dem.
  • att kontakta anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem i samband med till exempel en olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall
  • råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt vid behov få hjälp med att kontakta dem
  • ett provisoriskt pass för att kunna resa hem till Sverige och på vissa ambassader kan du även få ett ordinarie pass.

Du kan däremot inte få hjälp med:

  • valutaväxling och annan bankservice
  • hotell- och biljettbokning
  • betalning av skulder, böter eller borgen.


Vem kan få hjälp?

Ambassaden kan hjälpa svenska medborgare som är bosatta i Sverige och flyktingar eller statslösa som är bosatta i Sverige. I vissa fall kan även utländska medborgare som är bosatta i Sverige eller svenska medborgare bosatta utomlands få hjälp.

Var kan du få hjälp?

Sverige har diplomatiska förbindelser med de flesta länder i världen. I nästan hälften av dessa finns en svensk ambassad. I många länder finns svenska honorärkonsulat. Även dessa kan hjälpa resenärer från Sverige som hamnat i nöd men där kan du inte alltid räkna med svensktalande personal.

Där Sverige varken har ambassad eller konsulat kan du vända dig till ett annat EU-lands eller nordiskt lands ambassad eller konsulat. Du har rätt till hjälp på samma villkor som deras egna medborgare.

UD: Hjälp till svenskar utomlands

Evakuering vid kriser och katastrofer

Om många svenska medborgare eller människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utanför Sverige kan staten evakuera svenskar till en säkrare plats. Det skulle kunna handla om händelser som påverkar säkerheten och infrastrukturen i ett drabbat område.

En statlig evakuering sker dock mycket sällan och endast vid extrema situationer där försäkringsbolag och reseföretag inte räcker till. Man väljer alltid själv om man vill följa med en evakueringstransport eller om man på egen hand tar sig från det drabbade området. Läs mer om evakuering på UD:s hemsida.


Källa: Utrikesdepartementet (UD).