När du kommer hem

Här hittar du information om vilken beredskap som finns för dem som kommer hem efter en händelse utomlands.
Uppdaterades
När en allvarlig kris inträffar utomlands finns det en beredskap för att ta hand om de drabbade även när de kommit hem.

Kommunerna har beredskap för kriser. En del av denna beredskap är grupper för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM-grupper). Vid en kris då många människor är med om svåra händelser är POSOM-grupper ett stöd för de inblandade.

Grupperna kan ge stöd åt enskilda individer, familjer eller grupper, exempelvis en skolklass, som varit med om svåra händelser. POSOM-grupper kan också samarbeta med PKL-grupper (psykologisk/psykiatrisk krisstödsledning inom regioner).

Regioner

Landets regioner har ständig beredskap. Vid stora händelser kan de, enligt sina krishanteringsplaner, omfördela sjukvårdsresurser om många skadade behöver vård.

Vid en allvarlig händelse finns inte bara behov av medicinsk vård. Många, både drabbade och anhöriga, är chockade och kan behöva stöd och omsorg. Därför finns beredskap för psykiatriskt och psykosocialt omhändertagande, genom så kallade PKL-grupper.

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Taggar för denna sida: