Sjukdom och vård utomlands

Du har själv ansvar för din hälsa vid en resa. Ta därför reda på vilka sjukdomar eller hälsorisker som är aktuella på ditt resmål.
Uppdaterades
Ta reda på vilka sjukdomar eller hälsorisker som är aktuella på ditt resmål.

1177.se kan du läsa mer om hälsorisker på resan. Riskerna varierar naturligtvis med resmålen. 1177.se är en webbplats som drivs av landstingen och regionerna.

Råd om vaccination

Du kan också kontakta ditt landsting för att få råd om vaccinationer och andra frågor om hälsa. Flera länder har till exempel krav på att man ska ha vissa vaccinationer för inresa.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns fördjupande texter om en lång rad sjukdomar. 

Källa: 1177.se och Folkhälsomyndigheten.