Terrorism

Det är svårt att förutse var nästa terrordåd kommer att ske. När du är på resa bör du hålla dig informerad genom att följa händelseutvecklingen genom tidningar, radio och tv.
Uppdaterades
Blomsterhav vid Sergels torg efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017.

Svenskar reser allt mer och i fler och fler delar av världen. Även om terroristdåd kan tyckas bli allt vanligare är det fortfarande mycket osannolikt att hamna mitt i dem.

Ofta sker en terroristattack inom ett relativt begränsat område, till exempel på ett torg, vid en busstation eller på en restaurang. Om du får veta att ett terroristdåd har inträffat, bör du hålla dig borta från det området.

Evakuering endast vid extrema händelser

Den svenska staten erbjuder bara evakuering när det finns en omedelbar fara för liv eller säkerhet. Detta sker mycket sällan och vid extrema händelser. Kostnaden för evakuering är återbetalningspliktig.

Det är viktigt att läsa och lära sig fakta om de länder man besöker. I allra högsta grad gäller det rådet länder och regioner där det förekommer terrorism. En god ingång till mer fakta om länder runt om i världen finns på Utrikesdepartementets webbplats. Sveriges ambassads webbplats i det land du ska besöka ger ibland råd om exempelvis vilka medier och vilka myndigheter som informerar utländska besökare.

Källa: Utrikesdepartementet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen.

Taggar för denna sida: