Vid en krissituation utomlands

Tänk på att du är ytterst ansvarig när du är utomlands. Det gäller även vid olyckor och kriser. Här hittar du information om hur du bör agera vid en krissituation.
Publicerades

Meddela att du är välbehållen

Vid händelser där många människor är eller befaras vara drabbade är behovet av information stort hos anhöriga.

  • Ring hem eller meddela dig via sociala medier om telefonnätet ligger nere.
  • Använd någon av de elektroniska tjänster som finns för ändamålet, exempelvis Facebook Safety Check. Vissa tjänster låter även anhöriga registrera och söka efter namngivna personer.
  • Registrera dig på svensklistan så att UD eller  närmaste svenska ambassad eller konsulat kan kontakta dig om nödvändigt.
  • Vid omfattande krishändelser kan UD öppna särskilda telefonnummer för drabbade och anhöriga.

Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas råd

  • Följ händelseutvecklingen genom medier och ambassadens reseinformation.
  • Följ råden från lokala myndigheter.
  • Krisinformation.se publicerar bekräftad information om händelser i utlandet som påverkar svenska medborgare och personer med koppling till Sverige. 

Om du behöver sjukvård eller annan praktisk hjälp

  • Kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral om du har behov av sjukvård eller annan praktisk hjälp.
  • Kontakta närmaste ambassad för konkreta råd om hur problem kan lösas. Vid nödsituationer kan även UD-jouren kontaktas. UD-jouren är bemannad dygnet runt alla årets dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid.
  • Kontakta flygbolag eller annan researrangör för ombokning av biljetter.

Praktiska råd vid olika krissituationer

Utrikesdepartementet har samlat generella råd för hur man ska agera vid olika typer av krissituationer som exempelvis terrorattacker, upplopp, stormar eller översvämningar.


Källa: Utrikesdepartementet (UD).