Trygghetspunkter

Vid allvarliga eller längre samhällsstörningar, till exempel ett omfattande strömavbrott, upprättar en del kommuner trygghetspunkter. Där kan du värma dig, ladda mobilen, få dricksvatten och kanske något att äta.
Uppdaterades

Vissa kommuner har planer för att sätta upp trygghetspunkter vid kriser. En trygghetspunkt kan upprättas när kommunen bedömer att behovet finns. Det kan vara i en skola, på en brandstation eller i andra lokaler. 

Vad som finns på en trygghetspunkt kan se lite olika ut beroende på vad som har hänt. Det kan handla om till exempel värme, dricksvatten och information. Ibland kanske det också behöver finnas möjlighet att duscha och övernatta. Vad en trygghetspunkt kallas för kan också variera. Det kallas ibland för värmestuga, trygghetsplats eller krispunkt. 

Du kan i förväg ta reda på om din kommun har trygghetspunkter och var dessa i så fall finns. Men alla har ett eget ansvar för sin hemberedskap. Vid en samhällstörning kommer hjälpen först att gå till de som bäst behöver den. Det kan vara äldre, funktionsnedsatta och barn. De som klarar sig bra till vardags behöver vara beredda på att klara sig själva ett tag. Ju bättre beredskap du har för att klara dig själv, desto mer av samhällets hjälp kan gå till de mest behövande. 

Så arbetar Eksjö kommun med trygghetspunkter

Källor:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB): Tillgång till kommunikation i kris
MSB: Handbok i kommunal krisberedskap
Energimyndigheten: Att upprätta trygghetspunkter