Kommunikation vid kris

Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta emot viktig information från framför allt Sveriges Radio P4. Du behöver också kunna följa mediernas rapportering, ha kontakt med anhöriga och i akuta fall nå räddningstjänst, sjukvård eller polis.
Uppdaterades

Håll dig uppdaterad om läget

I en kris är det extra viktigt att du kan ta del av viktig samhällsinformation. Via din lokala P4-kanal får du information om läget, lokala väderprognoser, var du kan hämta vatten, vart du ska bege dig om du behöver hjälp och om evakuering är på gång. 

Bra att ha för att få information i kris:

 • radio som drivs med batteri, solceller eller vev
 • bilradio
 • papperslista med viktiga telefonnummer
 • extrabatteri/power bank till bland annat mobiltelefon
 • laddare till telefonen att använda i bilen
 • kommunikationsradio/walkie talkie.

MSB om tillgång till kommunikation i kris

Tänk källkritiskt

Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. Det bästa skyddet mot falsk information och fientlig propaganda är att vara källkritisk.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.

Frågor att ställa sig:

 • Är det fakta eller åsikter?
 • Vad är syftet med informationen?
 • Vem är avsändaren?
 • Är källan trovärdig?
 • Finns informationen någon annanstans?
 • Är informationen ny eller gammal och varför finns den just nu?

 Information om källkritik

Läs mer om kommunikation vid kris