Samhällets ansvar för livsmedel och dricksvatten

Livsmedelsverket är central kontrollmyndighet för mat och dricksvatten i Sverige och har ett övergripande ansvar på området vid en kris.
Uppdaterades
Foto: Image Source/Johnér.

Livsmedelslagstiftningen är, med några få undantag, gemensam för EU. Den som vill sälja mat eller dryck ansvarar för att den är säker och rätt märkt. Om maten inte uppfyller kraven måste den dras tillbaka. Därför måste den gå att spåra. Livsmedelsföretag ska veta från vilka de har tagit emot mat och till vilka de sålt vidare. Livsmedelsverket hjälper till att spåra och stoppa smittad mat.

Varningssystem inom EU

Inom EU finns ett varningssystem för mat och dryck som är farlig för hälsan, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Informationen sprids via Europakommissionen till ett nätverk av olika kontrollmyndigheter för livsmedel inom EU.

Kontroll av vatten

De myndigheter som kontrollerar dricksvattnet lokalt är kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvaltningar. Länsstyrelserna samordnar kontrollen på regional nivå och Livsmedelsverket nationellt.

För att hjälpa kommunerna vid kriser som drabbar dricksvattnet har Livsmedelsverket bildat en nationell vattenkatastrofgrupp, VAKA. VAKA består av representanter från dricksvattenproducenter, miljökontor, räddningstjänst och analysexperter.

Källa: Livsmedelsverket.