Smitta och pandemier

Alla människor blir sjuka ibland. Vissa sjukdomar är mer smittsamma än andra och kan få allvarliga konsekvenser för den som blir sjuk. Här har vi listat några råd för att undvika att själv bli smittad eller att smitta andra.
Uppdaterades
Det är effektivt att använda handdesinfektion för att förebygga spridning av bakterier.

Om många smittas av en sjukdom på samma gång kan det påverka hela samhället. När en smittsam sjukdom på kort tid drabbar många människor i ett land uppstår en epidemi. Sprids smittan mellan flera länder kallas den pandemi.

Pandemier brukar dyka upp några få gånger per århundrade. Ett exempel på pandemi var influensa A(H1N1), även kallad svininfluensan. 2019/2020 drabbades många länder i världen av en pandemi av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du hittar information om covid-19 här.

Skydda dig mot smitta:

  • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten. Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.
  • Undvik täta folksamlingar om det är möjligt.
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och din mun när du befinner dig i offentliga miljöer. 
  • Var alltid noggrann med hygienen när du hanterar livsmedel.

Skydda andra om du själv är sjuk:

  • Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan kastar direkt i soporna.
  • Stanna hemma från skola och arbete om du är sjuk. Förbli hemma minst en extra dag efter det att du blivit feberfri. Hur länge du ska stanna hemma är också beroende på vad du har haft för sjukdom.
  • Undvik täta folksamlingar.
  • Kontakta i första hand vården via telefon eller webb.

Vissa smittsamma sjukdomar anses vara särskilt allvarliga och är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Misstänker du att du kan ha fått en sådan sjukdom ska du kontakta hälso- och sjukvården så fort som möjligt för att testa dig.

Informationen kommer från MSB och1177.