Människor och smitta

Alla människor blir sjuka ibland. Vissa sjukdomar är mer smittsamma än andra och kan få allvarliga konsekvenser för den som blir sjuk.
Uppdaterades
Det är effektivt att använda handdesinfektion för att förebygga spridning av bakterier.

Om många smittas på samma gång kan det påverka hela samhället. När en smittsam sjukdom på kort tid drabbar många människor i ett land uppstår en epidemi. Sprids smittan mellan flera länder kallas den pandemi. Pandemier brukar dyka upp några få gånger per århundrade. Ett exempel på pandemi var influensa A(H1N1), även kallad svininfluensan. 2019/2020 drabbades många länder i världen av coronaviruset och sjukdomen covid-19, och det handlar om en pandemi. Du hittar information om covid-19 här.

På de här sidorna hittar du fakta om hur sjukdomar sprids och vad du kan göra för att minska risken att själv bli sjuk eller att smitta andra.

Här beskrivs också vilka konsekvenser det kan få för samhället om många blir sjuka samtidigt.

Du kan också läsa om hur myndigheter och sjukvård hela tiden arbetar för att förebygga och förhindra att smittsamma sjukdomar sprids, både till vardags och under situationer då samhället riskerar att utsättas för större påfrestningar än vanligt.