Så minskar du risken att smittas

Mikroorganismer som orsakar sjukdomar finns naturligt hos människor, djur och i vår omgivning. De är därför svåra att undvika, men bra hygien är det viktigaste skyddet.
En god handhygien är det absolut viktigaste för att undvika smittor. Foto: Depiction AB/Johnér

Smittor sprids lättast i tätbefolkade miljöer som sjukhus, daghem eller djurfarmar. Men oavsett hur miljön ser ut är det dålig hygien som är den allra viktigaste riskfaktorn när det gäller smittsamma sjukdomar. För att minska risken att bli smittad eller att smitta andra bör du:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och rinnande vatten och alltid före måltid och efter toalettbesök.
  • Täcka för mun och näsa när du nyser och hostar. Har du ingen näsduk, nys i armvecket och inte i handen.
  • Använda pappersnäsdukar som du sedan kastar direkt.
  • Undvika täta folksamlingar om det är möjligt.
  • Vara noggrann med hygienen om du hanterar livsmedel. Mer information om din beredskap för smitta via livsmedel.
  • Kontakta vården eller 1177 Vårdguiden om du har frågor om vård eller hälsa.

Informationen kommer från Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 1177 Vårdguiden.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: