Djur och smitta

En allvarlig smittsam djursjukdom kallas för epizooti. Förutom svårt lidande hos djuren kan allvarliga djursjukdomar orsaka stora ekonomiska förluster.
Uppdaterades
Det finns smittor som kan spridas mellan djur och människa.

Om du som djurägare misstänker att dina djur har drabbats av en allvarlig smittsam sjukdom (epizooti) är du skyldig att genast kontakta en veterinär. Det är viktigt för att minska lidandet hos djuren och för att så fort som möjligt kunna sätta igång arbetet med att begränsa smittspridning. Vissa djursjukdomar är mycket smittsamma och kan få allvarliga konsekvenser för både djur och samhälle.

När människor drabbas

Sjukdomar som smittar mellan djur och människor kallas för zoonoser. Sådana sjukdomar kan smitta via förorenat vatten eller livsmedel, genom direktkontakt med smittbärande djur eller via bett av insekter. Några exempel på zoonoser är salmonella, campylobacter och ehec. Många av de zoonoser som är allvarliga för människor orsakar inte alltid sjukdom hos djuren och tvärtom. 

Informationen kommer från Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.