Djur och smitta

En allvarlig smittsam djursjukdom kallas för epizooti och förekommer normalt inte i Sverige. Förutom svårt lidande hos djuren orsakar de allvarliga djursjukdomarna stora ekonomiska förluster.
Uppdaterades
Det finns smittor som kan spridas mellan djur och människa.

Om du som djurägare misstänker sjukdom hos djuren ska du genast kontakta en veterinär. Det är viktigt för att minska lidandet hos djuren och för att så fort som möjligt kunna sätta igång arbetet med att begränsa smittspridning. Vissa djursjukdomar är mycket smittsamma och kan få allvarliga konsekvenser för både djur och samhälle.

När människor drabbas

Sjukdomar som smittar mellan djur och människor kallas med ett gemensamt namn för zoonoser. Sådana sjukdomar kan smitta via förorenat vatten eller livsmedel, genom direktkontakt med smittbärande djur eller via bett av insekter. Några exempel på zoonoser är salmonella, campylobacter och tuberkulos. Hos människor är vissa av sjukdomarna anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Informationen kommer från Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.