Samhällets beredskap vid smittsam djursjukdom

Allvarliga smittsamma djursjukdomar kan orsaka lidande hos djuren, ge svåra ekonomiska följder och i vissa fall öka risken för att människor smittas.
Uppdaterades
De som arbetar nära farliga smittor bär särskilda skyddskläder.

För att förebygga smittsamma sjukdomar hos djur pågår därför ett ständigt smittskyddsarbete. Jordbruksverket samarbetar med flera andra myndigheter och organisationer för att förhindra att smittor kommer in och sprids i Sverige.

Jämfört med andra delar av världen är hälsoläget bland djuren gott i Sverige, bättre än i många andra europeiska länder. Hälsoläget bland djur kan påverka hälsan hos människor eftersom flera smittämnen kan smitta mellan djur och människa, exempelvis salmonella och rävbandsmask. Ett viktigt stöd i smittskyddsarbetet för djur är epizootilagen (epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom) och zoonoslagen (zoonos är sjukdomar som smittar mellan djur och människor).

Här kan du få information om vilka myndigheter som ansvarar vid utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar hos djur och hur du som djurägare ska göra om dina djur blir sjuka.

Informationen kommer från Jordbruksverket.