Vaccin mot smittsamma sjukdomar

Vaccin är läkemedel som skyddar mot vissa smittsamma infektionssjukdomar. Här kan du läsa mer om vad vaccin är, vad det innehåller och vilka säkerhetskrav som finns vid framställningen.
Uppdaterades

Vad är vaccin?

Vaccin är läkemedel som skyddar mot olika infektionssjukdomar och då främst mot sådana som sprids med bakterier eller virus. Det handlar om sjukdomar som kan ge allvarliga symtom och ibland vara livshotande.

Vaccin hjälper kroppens eget immunförsvar

Vaccin innehåller en liten eller försvagad del av det virus eller den bakterie som orsakar sjukdomen. Viruset eller bakterien försvagas så att du inte blir allvarligt sjuk av det. Däremot reagerar kroppens eget immunförsvar och börjar producera de celler och antikroppar som behövs för att bli av med sjukdomen. Vaccin ges oftast genom en spruta i armen, i låret eller i skinkan.

Nyttan med vaccin

Innan det fanns vaccin blev många barn och vuxna i Sverige svårt sjuka eller dog i sjukdomar som det i dag finns skydd mot. Vaccin har gjort flera av dessa sjukdomar så ovanliga att få personer i Sverige ens kommer i kontakt med dem.

På 1950-talet var polio, eller barnförlamning som det också kallas, en vanlig sjukdom och vid ett utbrott 1953 registrerades 5 000 fall i Sverige. 1961 inleddes vaccination mot polio och det sista svenska fallet rapporterades 1977.

Ett annat exempel är mässling som i början av 1900-talet orsakade hundratals dödsfall om året i Sverige. Så sent som 1981 rapporterades 3 540 fall, över 350 personer behövde sjukhusvård och 15 drabbades av hjärnhinneinflammation. Under 1980-talet började fler vaccinera sig mot mässling och under 2000-talet har vi haft färre än 60 fall per år i Sverige. Alla dessa kan härledas till någon som blivit smittad utomlands.

För att inte sjukdomarna ska börja spridas igen behöver vi fortsätta vaccinera oss mot dem. I dag erbjuds alla barn skydd mot tolv sjukdomar via det nationella vaccinationsprogrammet. Det är avgiftsfritt och sker genom barnhälsovården och elevhälsan. Läs mer om vilka vaccinationer som erbjuds på Folkhälsomyndighetens webbplats och hos 1177.

När du vaccinerar dig skyddar du även andra

Alla människor kan inte vaccinera sig. Det gäller till exempel personer med nedsatt immunförsvar. Även nyfödda barn saknar skydd mot flera sjukdomar under de första månaderna. Men om tillräckligt många i resten av befolkningen är vaccinerade kan inte sjukdomen sprida sig. Därför skyddar du även andra när du vaccinerar dig mot sjukdomarna i det nationella vaccinationsprogrammet. 

Hur säkra är vaccin?

Det finns hårda säkerhetskrav för vaccin. Det gäller oavsett om vaccinet ska ges inom ett nationellt vaccinationsprogram eller inte. 

Innan vaccin börjar ges till många människor har de testats och studerats på flera olika sätt under lång tid. För att få börja användas i Sverige behöver vaccinet godkännas av Läkemedelsverket eller centralt inom EU. Även när vaccinet är godkänt övervakas det för att man ska kunna upptäcka ovanliga biverkningar.

Läs mer om säkerhetskraven vid framställning av vaccin på Läkemedelsverkets webbplats

Vaccin vid pandemier

Ibland uppstår sjukdomar som sprids fort över världen och smittar många människor. Vid sådana utbrott behöver vaccin tas fram snabbt och i stor mängd för att göra nytta.

Innan ett pandemivaccin godkänns har myndigheterna gjort bedömningen att nyttan med vaccinet överväger riskerna för biverkningar.
Precis som alla vaccin övervakas ett pandemivaccin noggrant även efter att det blivit godkänt och börjat användas. Läs mer om vaccin vid pandemier på Läkemedelsverkets webbplats

Biverkningar

Vaccin kan precis som andra läkemedel ge biverkningar. Vanligast är att man blir röd och svullen kring stället där sprutan sattes. Vissa får lite feber under några dagar eller en reaktion som påminner om sjukdomen de fick vaccin mot.

Allvarliga biverkningar efter vaccination är mycket sällsynt, men de förekommer. Efter vaccinationen med pandemrix mot svininfluensan, (A(H1N1)), 2009 insjuknade svenska barn och unga vuxna i narkolepsi. Narkolepsi är en sjukdom som bland annat kan ge trötthet och sömnattacker. Det är inte klarlagt varför vaccinet ökade risken för narkolepsi hos vissa människor. Läs mer om detta på Läkemedelsverkets webbplats

Läkemedelsverket samlar in och följer upp rapporter om biverkningar från vaccin. Läs mer om detta på Läkemedelsverkets webbplats.

Vad innehåller vaccin?

Ett vaccin innehåller en liten del av det virus eller den bakterie som orsakar sjukdomen. Utöver det tillsätts även andra ämnen som får vaccinet att fungera bättre. Det handlar till exempel om ämnen som ska få kroppens immunförsvar att reagera. Vissa vaccin kan även innehålla konserveringsmedel, men det är inte särskilt vanligt numera. Om du vill veta om ett vaccin innehåller konserveringsmedel kan du fråga sjukvårdspersonalen.

Vaccin kan vara antingen levande eller avdödat

Vaccin tillverkas på olika sätt beroende på hur viruset eller bakterien fungerar. I de flesta fall används döda bakterier eller virus. Det kallas för att viruset eller bakterien är avdödad eller inaktiverad. Vaccin mot polio är ett exempel på sådant vaccin.

I vissa fall måste viruset eller bakterien vara levande för att fungera. Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund är exempel på levande vaccin. Viruset eller bakterien är försvagade så att man inte ska drabbas av sjukdomen. 

Restprodukter från tillverkningen

Vaccin kan innehålla mycket små restmängder av ämnen som använts vid tillverkningen. Om de restprodukter som eventuellt kan finnas kvar i ett vaccin kan ge allergiska reaktioner ska tillverkaren ange detta i produktresumén. En produktresumé är en sammanfattning av läkemedlets egenskaper och användning och riktar sig till läkare och övrig medicinsk personal. Vaccin kan till exempel innehålla äggproteiner från odlingen. Men de flesta med äggallergi kan vaccineras ändå. Om du har äggallergi bör du prata med din läkare innan du vaccinerar dig. 

Läs mer om innehållet i vaccin på Läkemedelsverkets webbplats.

Vaccination är alltid frivillig

Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige. Innan du tar beslut om vaccination för egen del eller för någon annans får du information om syftet med vaccinationen, vilket skydd den kan ge och eventuella biverkningar.

Om du är orolig inför att låta vaccinera ditt barn, prata gärna med personalen på BVC eller med elevhälsan för att få svar på dina frågor och funderingar. Du kan också själv söka kunskap hos 1177, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Där hittar du mycket information om vaccination. 

Vissa länder kan kräva att du är vaccinerad mot en specifik sjukdom innan du reser in i landet. Inför en utlandsresa kan det vara bra att i god tid fråga din vårdcentral eller vaccinationsbyrå om råd. 

Källor: Läkemedelsverket, 1177, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.