Dammhaverier

Ett dammhaveri betyder att en damm har brustit och att vatten strömmar ut okontrollerat. Stora mängder vatten kan leda till omfattande översvämningar och stora skador på infrastrukturen.
Uppdaterades
Kraftverksdamm i Porjus.

Dammhaverier kan orsaka översvämningar och skador på bland annat byggnader, vägar, el- och teleledningar. Om vattenverk översvämmas kan dricksvattnet bli förorenat.

Om en damm har brustit kommer Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, att sändas via radio och TV. Om du får reda på att ett dammhaveri har skett nära dig ska du följa rapporteringen om händelserna i Sveriges Radio P4 eller på SVT. Du kan också få information på Krisinformation.se som förmedlar myndigheters information vid större händelser. Om ett dammhaveri skulle uppstå kan du få information om händelsen genom att ringa SOS Alarms informationsnummer 113 13.

Förbered dig genom att ta del av kommunens eller länsstyrelsens information om dammhaveri.

Så utrymmer du vid ett dammbrott

  • Om en damm brister är det oftast akut och därför utfärdas ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, som går ut bland annat via radio, TV och sms. Hesa Fredrik varnar i de områden där tyfonerna finns.
  • Om du befinner dig i ett område som behöver utrymmas ska du så snabbt som möjligt lämna området och ta dig upp på högre mark som till exempel ett berg. Lyssna på lokal P4-kanal och följ eventuella instruktioner.
  • Ta med dig varma kläder, legitimation, mediciner och förnödenheter så att du klarar dig ett par dygn. Detta bör du ha förberett innan eftersom tiden kan vara knapp.
  • Saknar du bil eller av någon anledning har svårt att utrymma på egen hand kan du behöva kontakta räddningstjänsten för att få hjälp.
  • Utrym utifrån kommunens anvisningar och använd rekommenderade vägar till anvisad mottagningsplats. Har du släkt, vänner eller fritidshus som inte berörs av dammhaveriet kan du utrymma dit.
  • När du har utrymt, registrera dig vid kommunens mottagningsplats eller hos polisen där du befinner dig.
  • Undvik att vistas i eller nära översvämningsområdet. Vattnet kan vara strömt och det finns risk för att marken försvagas vilket kan leda till ras och skred.

Kommunens roll

Vid ett dammhaveri ansvarar kommunens räddningstjänst för att larma, varna och rädda liv. Det är kommunen som ansvarar för utrymning och mottagning av evakuerade. Kommunen ansvarar också för utrymning av äldreboenden, gruppbostäder, de med hemtjänst eller vårdbehov. Patienter på sjukhus får hjälp att utrymma av landstingets personal. Vid akut läge ansvarar kommunen för utrymning av skolor och förskolor. Hämta dina barn från förskolan eller skolan om du kan.

Efter ett dammhaveri kan det behövas frivilliga som hjälper till. Om du kan ställa upp, kontakta din kommun.

Informationen kommer från: Svenska Kraftnät och Länsstyrelsen.  

Taggar för denna sida: