Samhällets ansvar

Vid en översvämning samarbetar olika aktörer och myndigheter. Här kan du läsa mer om vem som gör vad.
Uppdaterades
Räddningstjänsten ansvarar för räddningsarbetet vid översvämningar.

Kommunen

Kommunens räddningstjänst ansvarar för räddningsarbetet vid översvämningar. Kommunen arbetar även förebyggande.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna ska stötta och samordna kommunerna i länet. Polisen ska bland annat se till att räddningstjänsten kan komma fram till det översvämmade området och ska utrymma utsatta områden och bostäder.

Älvgrupper

Det finns särskilda älvgrupper för ett 30-tal vattendrag i landet. Älvgrupperna ska samordna information kring översvämningsriskerna och verka för att säkerheten utmed vattendraget ökar. I älvgrupperna ingår länsstyrelser, kommuner, vattenregleringsföretag, kraftföretag, larmcentraler, Trafikverket med flera.

Trafikverket

Trafikverket samarbetar med räddningsledare, polis och länsstyrelse när det finns risk för störningar på vägar och järnvägar.

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med att förebygga och begränsa effekterna av naturolyckor, bland annat genom att bistå kommuner med översvämningsskydd.

Försvarsmakten

Försvarsmakten kan bistå räddningstjänsten med helikoptrar, flygplan, terrängbilar, bandvagnar, bandschaktare, krigsbroar och båtar.

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut (SGI) medverkar i förebyggande arbete mot ras och skred. SGI bedömer risken för skred, och stabiliteten i ett område efter ett ras eller ett skred.

Varning och prognos

SMHI bevakar regnmängder, höga flöden i vattendrag, översvämningar på grund av rikliga vattenflöden i vattendrag och sjöar samt vattennivåer i havet.  Myndigheten kan varna berörda medier, myndigheter och kraft- och vattenregleringsföretag. Det är större risk för översvämning om det regnar intensivt under en kort tid än om regnet faller över längre tid, även om mängden regn är densamma.

Informationen kommer från SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Civilförsvarsförbundet.