Samhällets ansvar vid stormar

Många olika aktörer samarbetar för att minska konsekvenserna när ett kraftigt oväder drabbar samhället.
Uppdaterades
Elstolpe repareras efter storm i Gullspång 2007

Räddningstjänsten

Det är främst den kommunala räddningstjänsten som ansvarar för ett eventuellt räddningsarbete i samband med storm och oväder. Räddningstjänsten tar hand om människor och djur som befinner sig i fara. Polisen kan exempelvis kallas in för att hjälpa Trafikverket, som samarbetar med räddningsledare.

Kommunen

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor, jobbar eller turistar i kommunen får den information och det stöd de behöver. Vid en större skogsbrand kan det till exempel handla om att upprätta trygghetspunkter där medborgare kan få aktuell information, enklare sjukvård eller något att äta. Kommunen ska också se till att till exempel barn- och äldreomsorg, skola, och dricksvattenförsörjning fungerar även under samhällsstörningar.

Regionen

Om flera kommuner berörs kan länsstyrelsen ta ett övergripande ansvar och utse en gemensam räddningsledare. Länsstyrelsen kan då också fatta beslut om att stänga av allmänna vägar och liknande. I sådana lägen samverkar länsstyrelsen med polisen, som ser till att räddningstjänsten kan komma fram dit de ska. Polisen utrymmer också områden och bostäder som kan innebära fara för människor.
Polisen och länsstyrelsen samarbetar när det finns risk för störningar på vägar och järnvägar. Trafikverket har ansvar för att röja statliga vägar.

Nationella myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan bland annat bistå med materiel från depåer som finns runt om i landet, som till exempel mobila elverk och bandvagnar.
Om situationen kräver större insatser kan räddningsledaren begära hjälp från Försvarsmaktens insatsstyrka. Försvarsmakten kan hjälpa till med personal och med helikoptrar, flygplan, terrängbilar, bandschaktare, krigsbroar och båtar. Elnätsföretagen arbetar för att elförsörjningen ska fungera. Vid strömavbrott görs om möjligt omkopplingar förbi skadade ledningar. Telia ansvarar för att så snabbt som möjligt återställa telenätet.

Vädervarningar

SMHI gör väderprognoser och går ut med varningar när ett oväder är på väg som kan förväntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Varningarna publiceras på SMHI:s hemsida upp till tre dagar innan ovädret inträffar. Läs mer om hur SMHI:s vädervarningssystem fungerar. 

Räddningsarbete

Polisen ansvarar för att efterforska och rädda människor i fjällen. Sjöräddningen, som ingår i Sjöfartsverket, ansvarar för räddningsarbete till havs.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR), Länsstyrelsen i Skåne, Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), SMHI, Fjällräddningen, Energimyndigheten och Civilförsvarsförbundet.