Samhällets ansvar

Uppdaterades
Trafikverket ansvarar för skötseln av de statliga vägarna och det innefattar till exempel snöröjning

Vädervarningar

SMHI gör väderprognoser och går ut med varningar när ett oväder är på väg som väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Varningarna publiceras på SMHI:s hemsida upp till tre dagar innan ovädret inträffar. Lär dig mer om vädervarningarna på SMHI:s webbplats

SMHI lägger ut minst två fjällväderprognoser per dygn - morgon och eftermiddag. Enskilda prognoser görs för de olika fjällområdena. I Sveriges Radio P1 sänds en väderprognos med information om fjällvädret vid flera tillfällen varje dag.

Lavinprognoser

Naturvårdsverket sammanställer varje dag vintertid risken för laviner på sajten Lavinprognoser. Information om lavinfaran i svenska fjällen finns också hos Fjällsäkerhetsrådet och på Snörapporten, som görs av SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation.

Vägtrafiken

Trafikverket ansvarar för skötseln av de statliga vägarna och det innefattar till exempel snöröjning. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare. 

Trafikverket informerar även om läget på vägarna.

Fjällräddning

Polisen ansvarar för att leta efter och rädda människor i fjällen. Polisen har i sin tur hjälp av enskilda och frivilliga fjällräddare som utbildas och utrustas av polisen. Tillsammans med fjällräddare bildar Polisen Fjällräddningen.