Telestörningar

Svenska telenät är driftsäkra men ändå sårbara för olyckor, sabotage, tekniska fel och väder. Läs mer om arbetet med att förhindra teleavbrott och råd om hur du själv kan förbereda dig.
Uppdaterades
Telefonmast i villaområde.

Kraftiga snöfall, stormar och blixtnedslag är exempel på väderfenomen som kan störa el- och telenäten och till och med slå ut dem helt för en tid.

Hitta lokal information – och var förberedd

 • Förbered dig för tele- och internetavbrott genom att leta information på din kommuns webbplats om hur kommunen hanterar störningar.
 • Ha dina viktigaste telefonnummer uppskrivna på en papperslapp. Om din mobil inte fungerar kommer du inte heller åt nummer till anhöriga, skolan, kommunen och elleverantören. Din fasta telefon, eller någon annans telefon, kanske fortfarande fungerar.
 • Ta även reda på vart du ska ta dig i kommunen för att få tillgång till dricksvatten, värme, stöd och löpande information om händelsen.
 • Om du som privatperson drabbas av teleavbrott ska du först och främst kontakta din operatör om det är möjligt. 
 • Om telefonin slutar fungera där du är kan du behöva ta dig till en brandstation om du måste larma 112.
 • Genom att ha olika operatörer för internet och telefoni ökar möjligheterna att hålla sig informerad, till exempel om hur man kontaktar 112 om telefonerna inte fungerar.
 • Om telefonen fungerar kan du också ringa 113 13 för information om större olyckor och kriser.

Att ringa 112 vid telestörningar

Om din operatör skulle drabbas av störningar kan du i normalfallet ringa 112 via en annan mobiloperatör. Vid vissa störningar fungerar inte detta.

Gör så här om du inte kan nå 112:

 • Prova att ta ut SIM-kortet ur telefonen och ring 112. Om ingen mobiloperatör har täckning går det inte att ringa 112.
 • Ta dig till närmaste brandstation. Om det inte är möjligt att ringa larmsamtal för att telenätet inte fungerar är det vanligt att räddningstjänsten ställer ut fordon i de aktuella områdena där allmänheten kan kontakta SOS Alarm via 112. Ibland sker det på brandstationen. 

Avlasta mobilnäten vid en kris

Vid en allvarlig händelse eller kris kan mobilnäten bli hårt belastade. Det kan till exempel försvåra räddningstjänstens och polisens möjligheter att kommunicera. Du kan hjälpa till genom att:

 • Avlasta mobilnäten. Ring bara med mobilen om du måste. 
 • Avvakta. Om du har svårt att komma fram – vänta en stund. Upprepade uppringningar kan belasta näten ytterligare. 
 • Kommunicera över internet. Meddelanden över internet belastar mobilnäten mindre. Försök använda alternativa meddelandetjänster om du kan. 

Post- och telestyrelsen har tagit fram information om hur elstörningar kan påverka telefonin.

Batteriradio ett bra komplement

Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar. Vid ett elavbrott är det därför bra att ha en radio som drivs av batterier eller på annat sätt inte är beroende av hushållsel.

I den här filmen från MSB kan du lära dig mer om hur du kan förbereda dig.

Källor: Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Taggar för denna sida: