Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Samhällets beredskap för telestörningar

Myndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, har ansvar för översynen av telemarknaden. Men teleoperatörerna har ansvar för sina telenät och tjänster.
Uppdaterades
SOS Alarm vidarebefordrar information till räddningstjänsten som beslutar om åtgärder vid telestörningar.

Post- och telestyrelsen arbetar med att förebygga problem i tele- och datanäten. Ett exempel är att finansiera funktioner för reservel och utbyggnad av alternativa förbindelser i bredbandsnäten.

Vid ett större teleavbrott är PTS huvudsakliga uppgift att övervaka situationen, samla in uppgifter om händelseförloppet och rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Arbetar för driftsäkra telenät

Myndigheterna och teleföretagen arbetar för att telenäten ska bli så driftsäkra som möjligt. Omfattande avbrott förekommer sällan, men då och då förekommer kortare avbrott och störningar i teletrafiken uppstår då och då. 

Operatörernas skyldighet

Teleoperatörerna ansvarar för sina nät och tjänster och är enligt lag skyldiga att följa vissa krav på säkerhet. Kraven innebär bland annat att mobila basstationer ska ha reservkraft för att klara ett strömavbrott. I tätort är kravet en timmes reservkraft, och utanför tätort är kravet fyra timmars reservkraft. Att kravet är högre utanför tätort beror på att det inträffar fler strömavbrott på landsbygden, och att det kan ta längre tid att åtgärda felen på grund av avstånden. 

Ansvaret för att teletjänsterna fungerar gäller även i kris. Det innebär dock inte någon garanti för att det alltid går att ringa nödsamtal. 

Vid misstanke om att en operatör inte följer kraven på driftsäkerhet kan PTS göra tillsyn. Myndigheten arbetar även förebyggande med åtgärder som ska se till att kommunikationen är säker och robust.

Post- och telestyrelsen: Störningar och avbrott

Måste underrätta SOS Alarm

Teleoperatörerna måste underrätta SOS Alarm om inte nödsamtal kan kopplas fram genom deras nät.

SOS Alarm vidarebefordrar sedan informationen till räddningstjänsten som beslutar om åtgärder, till exempel att ställa ut räddningsfordon som allmänheten kan använda för att ringa nödsamtal.

Informationen kommer från Post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).